XVIII Пролетен семинар на фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет
img

XVIII Пролетен семинар на фондация Българска Памет

В гр. Варна стартира XVIII Пролетен семинар на Фондация Българска Памет (ФБП): “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”, под мотото “Перспективи пред младите в Европа”.

Проектът е свързан с личностното и социално-образователно развитие на млади хора от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония и цели да допринесе, чрез трансгранично и транснационално сътрудничество, за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между младите в Европа.

Събитието бе официално открито от председателя на Фондацията – д-р Милен Врабевски, заедно с кмета на община Варна – г-н Иван Портних, Ръководителят на Представителството на Европейската Комисия в България – г-н Огнян Златев и представителя за България на Фондация “Ханс Зайдел” – г-н Богдан Мирчев. От тяхна страна, бяха отправени следните основни послания към младите бъдещи „посланици на европейската идея“:

Чрез подобни проекти, ние инвестираме във вашето знание. Запомнете една златна житейска формула – колкото повече давате в живота, толкова повече, ще получавате. Премахнете предразсъдъците и страха и открийте таланта в себе си, това е гаранция за вашия успех“, д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет

Европа е състояние на ума, което излиза извън рамките на съюз от държави, на вътрешния пазар и географските контури на един континент. Европа е морална и политическа отговорност, която трябва да бъде носена не само от страна на институции и политици, но и от всеки един европеец. Европа е източник на вдъхновение от миналото. Тя е идентичност, идея, идеал. Доверието в Европа трябва да се възстанови. В светлината на настоящите глобални тенденции, стойностите на човешкото достойнство и демокрацията трябва да се потвърдят. Бъдете проактивни във вселената от възможности, които има за младите хора в ЕС.”, Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в България

Вярвам, че повечето от вас, които идвате за първи път в морската столица на България, ще останете приятели на Варна завинаги. Разчитаме на вашите идеи и енергия, които да бъдат включени в планирания богат събитиен календар на Варна – европейска столица на младежта, 2017г.“ Иван Портних, кмет на община Варна

Вярвам, че за младите хора в Европа има бъдеще – ние, обаче трябва да създадем условия и да ви дадем възможност сами да намерите и изградите своето бъдеще, според собствените си мечти и желания. В своята дейност Фондация Ханс Зайдел поставя акцент върху гражданското образование, утвърждаване на демокрацията и насърчаване на трансграничното регионално сътрудничество и междукултурен диалог сред младите“, Богдан Мирчев, представител на Фондация “Ханс Зайдел” за България

150-те участници от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония бяха приветствани чрез поздравителен адрес и от Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев. Един от акцентите в него бе, че „Фокусът върху младите хора, перспективите пред тях в Обединена Европа са основата, върху която ще градим както силната европейска идентичност, така и нашата българска национална гордост, че сме част от най-значимия исторически момент на нашия континент“.

Младите участници споделиха, че мечтаят да живеят в една обединена, сигурна и иновативна Европа. Много от тях припознават ЕС и в частност България като бъдеща образователна и професионална дестинация.

XVIII-ия Пролетен семинар на Фондация Българска Памет ще продължи в периода 3 – 9 април с лекции и интерактивни занимания, с акцент върху културно-историческото наследство, европейската идентичност и възможностите за мобилност и предприемачество за младите в Европа.

В рамките на програмата, ще вземат участие в дискусиите и интерактивните сесии с младежите:

г-жа Моника Панайотова – Представител на ЕП (2012-2014) и член на Консултативния съвет на ФБП; г-н Петър Нацев – Представител на ЕК в България; журналистите: г-жа Елена Розберг и г-жа Добрина Чешмеджиева; проф. Евелина Келбечева – Американски университет в България; д-р Ана Кочева – Институт за български език при БАН; г-жа Мая Донева – Създател на социален предприемачески проект „Чайната“ и г-н Искрен Кръстев – Председател на GEM България.

Проектът “Силна национана идентичност – силна европейска идентичност” и неговата устойчивост през годините, бе повод д-р Врабевски да бъде удостоен с наградата на Европейския парламент – Европейски гражданин за 2013г., награда, която се присъжда на граждани и организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между гражданите на ЕС и/или за улесняването на трансграничното и транснационално сътрудничество в ЕС.