Успешен финал на проектът по “Еразъм+”: “Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на проектът по “Еразъм+”: “Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето”

В интересни дискусии с вдъхновяващи събеседници преминаха третият и четвъртият ден от семинар по проект: „Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето“, №2019-3-BG01-KA105-077764, реализиран от Фондация Българска Памет  в партньорство с „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр. Комрат, Република Молдова и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония.

На петия ден преди отпътуване към вкъщи, младите участници получиха сертификат за участие от Фондация Българска Памет, както и youth pass сертификат, представляващ инструмент на Европейската комисия за валидиране на компетентности, придобити с методите на неформалното образование, който може да им служи за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

Сред специалистите, с които имаха възможност да се срещнат младите участници в инициативата бяха Диман Михнев от „Вистеон електроникс“, Георги Станков, обучител и психолог, Методи Терзиев от изпълнителен директор на “Бетахаус“ и г-жа Антония Николова, представител на Европейската комисия в България. Всеки един от тях сподели опит от сферата, с която се занимава, като ги насърчиха към повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето.

Диман Михнев, който по професия е  инженер във високотехнологична компания [„Вистеон електроникс“], сподели пред участниците, че практико-приложното обучение е съществено важно за успешна професионална реализация, и че роботиката учи на работа в екип, чрез нея се научава много за принципите на физиката, математиката, програмирането, както и за художествения дизайн.“

Георги Станков, психолог и обучител, посъветва младежите  да бъдат смели в изборите си, да отстояват ценностите си и да бъдат постоянни, когато започнат нещо да не го изоставят, да обичат това, което правят, да инвестират време и усилия, за да станат това, което искат. Пожела им да имат повече късмет и много вяра, надежда и любов в начинанията.

Чрез различните групови игри и занимания, базирани на методите на толерантността и хармонията в многообразието, младите участници успяха да се опознаят, да се сработят и да доразвият своите личностни и професионални качества. За една от груповите сесии беше използвана методическа разработка на Ресурсен център Европа „Толерантност – хармония в многообразието“.

Поредицата от вдъхновяващи личности, с които младежите се срещнаха по време на обмена, продължи с Методи Терзиев, управляващ директор на Бетахаус. Той им разказа какво е „co-working“ и защо споделеният офис дава едновременно свобода и подкрепа както на индивидуалния човек, така и на екипи от хора.

В сесията „Какво прави Европа за мен“, г-жа Антония Николова oт Представителството на ЕК в България, запозна участниците с възможностите, които ЕС предлага за развитие и реализация, както и какви са предимствата на европейските граждани.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет въведе участниците в света на програма „Еразъм+“– променяща живота и отваряща съзнанието“. Разказа им за възможностите, които програмата предоставя на младите в периода 2021-2027, формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията, давайки им възможност за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В заключителна сесия той им представи предимствата на инструмента youth pass и заедно с ръководителите на екипи от страните-партньори по проекта раздадоха сертификати за участие на младите участници.

Във формите за обратнa връзкa младежите споделиха степента на усвоеност на ценни знания и компетентности в контекста на уменията на бъдещето и предприемачеството, които са придобили в рамките на обмена. Те почерпиха вдъхновение за участие по бъдещи проекти Еразъм+, както и за разширяване на мрежата си от контакти и запознанства в различни държави от Европа, намиращи се на различен етап от тяхната европейска перспектива.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.