Фондация Българска Памет възобновява конкурса за есе на тема „Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет възобновява конкурса за есе на тема „Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето”

Фондация Българска Памет възобновява конкурса за есе на тема „Моето разбиране за

предприемачески компетенции и умения на бъдещето”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект 2019-3-BG01-KA105-077764, съфинансиран по програма „Еразъм +“

 

Фондация Българска Памет (Р. България), в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Р. Северна Македония) и „Община на българите в АТО Гагаузия“(гр.Комрат, Р.Молдова) изпълнява проект No 2019-3-BG01-KA105-077764, „Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел с методите на неформалното и проблемно-базираното обучение да развие у 60 младежи на възраст 15-24г. от Р.България, Р.С.Македония и Р.Молдова трансверсалната компетентност предприемачество, ключови умения на бъдещето, междукултурни, социални и граждански компетенции, и способности за споделяне на ценностите на ЕС. Проектът ще спомогне за изграждане на: 1) Ключови умения и компетенции; 2) Изграждане на европейка принадлежност на три нива – вътрешно общностно (Б-я), на Западните Балкани (Р.С.М.) и Източното партньорство (Молдова); 3) Активно гражданство и по-добра свързаност чрез изграждане на европейско самосъзнание и развитие на толерантност. Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, възобновяваме конкурса за есе на тема Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Р. България, Р. Северна Македония и Р. Молдова

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 22-26 март 2021 г.

До кога?

Моля, в срок до  8 март 2021 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu , да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.

Кандидатите, които са изпратили есета или през месец юли 2020 ще бъдат включени в конкурса.