Kонкурс за есе на тема “Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят” | Фондация Българска Памет
img

Kонкурс за есе на тема “Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят”

ПОКАНА

 

За участие в конкурс за селекция на участници по проект  No 2019-1-BG01-KA105-061486

 

Фондация Българска Памет (Р. България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова изпълняват проект No 2019-1-BG01-KA105-061486, „Насърчаване на критичното мислене, инициативност и споделяне на фундаменталните ценности сред младите, чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции“,  финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя, като основна цел, чрез методите на неформалното образование, да развие у 60 младежи от България, Р.С. Македония и Молдова специфични дигитални, медийни, социални и граждански компетенции като възможности за насърчаване на тяхното критично мислене и инициативност с оглед ефективно предаване на фундаментални обществени ценности. Младите хора ще развият/подобрят уменията си за: критично мислене; разпознаване на фалшиви новини, пропаганда и дезинформация; изразяване на позиции по важни за тях теми, изграждайки се като активни граждани; да бъдат активни участници, а не само потребители на цифровата и информационно медийната среда; да се възползват ефективно от онлайн съдържанието за професионални и образователни цели; да не попадат в категорията NEET и спиралата на социалното изключване; разпознаване и споделяне на фундаменталните европейски ценности.

 

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема “Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят”;

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на кратко мотивационно есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 15-24г. от Р. България, Р. Северна Македония и Р. Молдова.

Защо? 

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 18-22 ноември, 2019г.

До кога? 

Моля, в срок до 7 ноември, 2019 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета на тема “Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят”

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.