Kонкурс за есе на тема “Моята представа за професиите на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Kонкурс за есе на тема “Моята представа за професиите на бъдещето”

ПОКАНА

За участие в конкурс за селекция на участници по проект

 No 2018-2-BG01-KA105-048128

Фондация “Българска Памет” (Р. България) в партньорство с “ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ”,” – ГЛАС (гр. Босилеград, Р. Сърбия) и Сдружение за Македонско- Българско приятелство (гр. Битоля, Р.Македония (БЮРМ) изпълняват проект No 2018-2-BG01-KA105-048128, „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”. Проектът си поставя, като основна цел, чрез форми на неформално обучение, да изгради в 60 младежи от България, Р. Сърбия и Р. Македония дигитални умения допринасяйки за повишаване нивата на младежка заетост, превенция от дигитално и социално изключване и улеснение интегрирането им на пазара на труда.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема “Моята представа за професиите на бъдещето”

 Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: info@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 15-24г. от Р. България, Р. Сърбия и Р.Македония.

Защо? 

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 10-14 декември, 2018г.

Докога? 

Моля, в срок до 15 ноември, 2018 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета на тема “Моята представа за професиите на бъдещето”

 

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42