30 младежи от България и Литва изграждат предприемачески компетенции в София | Фондация Българска Памет
img

30 младежи от България и Литва изграждат предприемачески компетенции в София

В периода 7-14 юни, в гр. София, Фондация „Българска памет“ съвместно с „Институт за проектно базирано обучение“, Литва, реализира поредния етап от двугодишния проект: “EntrepreneurshipXchange through project-based learning” по програма „Еразъм+“ с участието на  30 младежи от България и Литва.

Имайки предвид, че предприемачеството е движещата сила на икономическото развитие поради създаването на нови компании, работни позиции, отваряне на нови пазари, развитие на нови умения и квалификации и че образованието по предприемачество играе важна роля за стимулиране на предприемаческия потенциал на младежите от ранна възраст, Фондация „Българска памет“ инициира настоящия проект, чиято основна цел е създаването на иновативна методология за изграждане на предприемачески компетенции чрез проектно базирано обучение. 

Гост-лектори на форума ще бъдат:
Борис Колев – управляващ партньор в DigiMark Ventures 
Ясен Георгиев – директор на “Институт за икономическа политика” 
Веселин Халачев – председател на “Обединени Бизнес клубове”

В рамките на програмата предвиждаме посещение в Sofia Tech Park. Ще се запознаем с историята и опита на стартиращи компании от Инкубатора на парка и на Junior Achievement.

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“, 2017-1-BG01-KA205-035758, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.