ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2015-3-BG01-KA347-022626 „Младежки форум за предприемачество и демография” | Фондация Българска Памет

ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2015-3-BG01-KA347-022626 „Младежки форум за предприемачество и демография”

3_bgmf_erasmus_center

 

ПОКАНА 

За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2015-3-BG01-KA347-022626 Младежки форум за предприемачество и демография”

Фондация Българска Памет, Република България изпълнява проект 2015-3-BG01-KA347-022626 Младежки форум за предприемачество и демография”, финансиран по програма „Еразъм +”,

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

Проектът е насочен към млади хора, на възраст между 17 и 30 години, от цялата страна, като над 50% ще бъдат от областите Благоевград, Добрич и Смолян. Основната цел на проекта е, чрез неформално обучение, да се повлияе на политиките, имащи отношение към младежта посредством провеждане на структурен диалог в търсене на решения за справяне с младежката безработица и демографската криза чрез младежко предприемачество. От една страна, то ще бъде разгледано, като възможност за създаване на трайни работни места и от друга страна, като начин за справяне с демографските предизвикателства. Проектът ще бъде реализиран в рамките на тридневен форум (8-10 септември 2016г.), в гр. София.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:
„Предприемачеството като опция за заетост и развитие”


Моля, в срок до 20.07.2016г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42

С уважение:

Д-р Милен Врабевски,
Председател на Фондация Българска Памет