15 деца от различни религии строят мостове на толерантност и уважение | Фондация Българска Памет
img

15 деца от различни религии строят мостове на толерантност и уважение

Вчера бе първият ден от предизвикателството, наречено BRIDGE-Inter-Cultures CAMP. Източноевропейски форум за диалог „Мостове“ и Община Стара Загора за трета поредна година съвместно с Фондация “Българска памет” и със съдействието на г-жа Снежана Йовева-Димитрова, зам. председател на сдружение “Толкова близо, толкова далече”, осъществяват  една инициатива, която цели да работи с деца, принадлежащи към различни религиозни общности и култури.

Това не е просто инициатива, а кауза. Тази кауза се нарича „Мост-Между-Културите“ и за пореден път зад нея застанаха граждански организации, местна власт, доброволци, медии и фирми. Живеейки заедно пет дни в Международния Младежки център в Стара Загора, 15 деца от различни религии строят мостове на толерантност и взаимно разбиране, на търпимост и уважение между духовните традиции, поколения и култури, показват отлична екипност, креативност и разбиране на основните принципи, движещи човечеството.

Изводите от съвместното съжителство са, че в диалога запазваш своята идентичност и вяра, а в същото време се обогатяваш и отваряш за културата на твоя приятел.

Благодарим на Kalina Borisova photography за запечатаните мигове.