„Чрез проекти като този, ние инвестираме във вашето знание” | Фондация Българска Памет
img

„Чрез проекти като този, ние инвестираме във вашето знание”

С тези думи д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Български Памет, започна своята лекция  в рамките на семинар “Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, който се провежда от 4 до 10 юли в София.

„Запомнете една златна житейска формула – колкото повече давате в живота, толкова повече, ще получавате. Премахнете предразсъдъците и страха и открийте таланта в себе си, това е гаранция за вашия успех“, продължи д-р Врабевски в посланието си към участниците във форума.

Успешният стaрт на международния обмен, финансиран по програма „Еразъм +‘, се превърна и в гаранция за успешно провеждане на семинара. Всеки от дните преминава в интересни и мотивиращи презентации, част от които  –  “Общуване в мултикултурна среда”, “Аз и моето място в Европейския съюз”, Европейските ценности: толерантност и солидарност “, „Младежката безработица – големият структурен проблем пред Европа” и други.

Младежите от България, Република Македония и Молдова с интерес участват в дискусиите, интерактивните сесии и творческите работилници, подготвени от екипа на Фондация Българска Памет. Освен общуването в неформална и изключително приятелска атмосфера на участниците им бе предоставена полезна информация относно възможностите, които предоставя ЕС като: Европейската гаранция за младежта; EURES – европейската служба по заетост; програмата “Еразъм+”; Европейската доброволческа служба и др.

IMG_5621

Повече информация за семинара и снимки от събитието, следете фейсбук страницата ни..