Четвърти ден от младежкия обмен на Фондация Българска Памет “Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет” | Фондация Българска Памет
img

Четвърти ден от младежкия обмен на Фондация Българска Памет “Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет”

Четвъртият ден от младежкия обмен на Фондация Българска Памет „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“,  съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, продължи с вълнуващи лекции и работни групи, посветени на важни теми като „механизми за въздействие на дезинформацията и „фалшивите“ новини, как и защо работят, начини за справяне, създаване на медийно съдържание и интересната за всички млади участници сесия, посветена на програмата „Еразъм+“.

Сред гост-лекторите на събитието бяха г-жа Елица Бобева, експерт „Европеистика“, г-жа Добрина Чешмеджиева, журналист с дългогодишен опит, от които младите участници получиха ценни напътствия, относно негативното влияние на фалшивите новини и възможностите, чрез които да се справят с тях.

Г-жа Бобева, насочи вниманието на младите участници към това, че основната тема с фалшивите новини са негативните последствия, които носят.

Форумът продължи с темата: „Създаване на медийно съдържание“, водена от г-жа Добрина Чешмеджиева, както и с работа по групи за създаване на кампания против фалшивите новини, с които се участниците се сблъсват в медиите и социалните мрежи.

На финала на 5-дневния обмен, екипът на Фондация Българска Памет, представи по увлекателен и интригуващ начин уроците от историята на ЕС, възможностите и приоритетите, които програма „Еразъм+“ предоставя в периода 2021-2027 г. На всеки един от тях, бе връчен сертификат за участие и сертификат “Youthpass”, инструмент за валидиране на неформалното обучение в областта на младежта, документиращ придобиването на ключови компетентности, необходими за тяхната последваща образователна и кариерна реализация.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.