Форум за млади предприемачи | Фондация Българска Памет
img

Форум за млади предприемачи

Защо и как да търсим подходяща реализация чрез предприемачество?

Събитието се организира от Фондация Българска Памет, съфинансиран по програма «Еразъм+» на ЕС, Kлючова дейност 3 «Подкрепа за реформиране на политиките».

Основна цел на форума е да се повлияе на политиките, имащи отношение към младежта чрез провеждане на структурен диалог в търсене на решения за справяне с младежката безработица и демографската криза чрез младежко предприемачество.

В рамките на програмата младите участници почерпиха вдъхновение от представители на предприемаческата екосистема в страната г-жа Беата Папазова – Европейски експерт, БТТП; NCP Horizon 2020; EEN; д-р Светослав Маноилов – Старши експерт “Бизнес развитие”, Junior Achievement и г-н Искрен Кръстев – Председател на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) България.

img_6761

Младите хора ще се запознаят с възможностите за заетост, реализация и образование в контекста на предприемачеството. В срещите с тях ще вземат участие представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. В резултат на структурния диалог, младежите ще предложат пакет от мерки, чрез които отговорните институции ще могат да стимулират и оптимизират ефекта от предприемаческата активност на младите.

Форумът съдейства за придобиване на умения от младите участници за разпознаване на добрите възможности, иновативност, вземане на решения, формиране на лидерски качества, както и мотивация за промяна на средата около тях чрез предприемачески инициатитви.

 img_6659