Фондaция Българска Памет отличена със знак за качество за изпълнението на проект по програма “Еразъм +” | Фондация Българска Памет
img

Фондaция Българска Памет отличена със знак за качество за изпълнението на проект по програма “Еразъм +”

На 7декември на официална церемония в София, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Фондация Българска Памет беше отличена със знак за качество за организирането и изпълнението на проект “Младежки форум за предприемачество и демография”, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Kлючова дейност 3 “Подкрепа за реформиране на политиките“.

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта. За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата, в началото на месец декември 2016г., Националната агенция – ЦРЧР – провежда, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“.

image-0-02-05-2ea172cf29dd15cb246c842c73c63c7165aeb8716c22b340548255b9b6d184d5-v

Повече за отличения проект на Фондация Българска Памет, вижте тук: линк