Фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет

Фондация Българска Памет

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г. с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.

Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

Ежегодно основателя на Фондация Българска Памет – д-р Милен Врабевски, преразпределя минимум 20% от доходите си за благотворителност, а фондацията нарича „инвестиционна програма“, тъй като вярва, че помощта, която оказва, е инвестиция в младите хора и страната.

Програмните приоритети на фондацията се реализират в пет основни направления:

img

Инициативи за изграждане на икономика на знанието, образователна и професионална реализация на младите хора в България и Европа

img

Инициативи в областта на европейската интеграция на млади хора от България, Сърбия, Северна Македония, Албания, Молдова и Украйна

img

Образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива на младите хора в България и българските общности от историческата диаспора

img

Изграждане на родолюбие в младите, чрез инициативи за опазване на културноисторическото наследство, част от европейската цивилизация

img

Инициативи за борба с демографската криза и устойчивото регионално развитие в България и Европа

Фондация Българска Памет има изграден управленски, административен и технически капацитет. Благодарение на стотици реализирани проекти и партньорството с национални и европейски институции, бизнес, неправителствени и академични организации, са обучени над 10 000 младежи от България и историческата ни диаспора в чужбина. В рамките на дейността си Фондация Българска Памет затвърждава партньорството си и с фондация „Ханс Зайдел“ и с Представителството на Европейската комисия в България.

Най-популярният проект на Фондация Българска Памет е семинарът „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”. Той цели да подпомогне личностното и социално-образователното развитие на младежи от България, Украйна, Молдова, Албания, Сърбия и Република Северна Македония. Чрез трансгранично и транснационално сътрудничество проектът допринася за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и интеграция между младите в Европа, идващи от страни-членки на ЕС, кандидат-членки и потенциални кандидатки за членство в ЕС.

По време на 26-те проведени семинара, проведени до момента, над 5000 деца от историческата ни диаспора в различни държави са се запознали отблизо с българската култура, миналото и настоящето на България, с възможностите за образование и професионално развитие у нас.

Сред другите успешни проекти на Фондация Българска Памет е инициативата „Път към университета“, чрез която ежегодно се финансират кандидат-студентски курсове и срещи за професионална ориентация на млади хора от отдалечени райони на България.

В сферата на образованието и науката Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски, съвместно с Издателска група „Просвета“ издадоха учебното помагало по история и цивилизация „Моята България“. То е в две части – първата, предназначена за ученици между 3-7 клас и вторат – за ученици между 8 и 12 клас. „Моята България“ е изработена така, че да е подходяща и за по-широка читателска публика, интересуваща се от българска история, за студенти в хуманитарни специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата.

В областта на демографията д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подпомагат многодетни семейства, подпомагат добри ученици от социално слаби семейства. Освен като благодетел на многодетни семейства, д-р Врабевски е и най-големият дарител на фондация „Искам бебе“. Благодарение на неговата финансова помощ, до момента са се родили 36 деца.

Други от по-популярните инициативи на Фондация Българска Памет и нейния основател – д-р Милен Врабевски са изграждането на паметниците на Цар Самуил в столицата и този на Цар Симеон Велики в двора на Частно училище „Цар Симеон Велики“ в с. Иваняне, както и цялостната реставрация на Паметника на Независимостта в София. Дело на Фондация Българска Памет е и реновираното пространство около дървената скулптура на Патриарх Евтимий в сърцето на кв. Лозенец, цялостната реставрация и консервация на Паметника на българските революционери от Македония, Беломорска и Одринска Тракия, разположен на бул. „Стефан Стамболов“ в гр. София и др.

Това е малка част от дейността на Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски. Повече новини и информация може да намерите в останалите рубрики на сайта.

Документи и брошури