Фондация „Българска памет“ учреди годишна награда за високи обществени заслуги | Фондация Българска Памет
img

Фондация „Българска памет“ учреди годишна награда за високи обществени заслуги

Първата годишна награда на Фондация „Българска памет“ за високи обществени заслуги и принос за съхранението на българското културно-историческо наследство и реинтеграция на българската диаспора бе връчена от д-р Milen Vrabevski на проф. Пламен Павлов. На тържествената церемония, организирана от Фондация „Българска памет“, над 100 учени и гости от България и света имаха възможност да се насладят и на спектакъла „Звук и светлина“, който бе излъчен в чест на юбиляра.

От името на д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет пожелаваме на проф. Павлов здраве, дълголетие и нестихваща енергия за дела на полза роду. Честит юбилей!