Фондация Българска Памет стимулира младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет стимулира младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани

Фондация Българска Памет в партньорство със Сдружение на граждани „Македоно-българско приятелство“, Република Северна Македония и Grupa liberalnih, ambicioznih i solidarnih, Република Сърбия, изпълнява и съфинансира проект „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“.

Целта на 5-дневния младежки обмен е да изгради комплекс от дигитални, меки и бизнес умения, допринасящи за образователната и кариерна ориентация на младите хора в контекста на професиите на бъдещето. В обмена ще вземат участие 60 младежи – по 20 от Северна Македония, Сърбия и България, които са на прехода между средно и висше образование.

Като част от проекта са предвидени срещи на младите хора с вдъхновяващи личности, които биха могли чрез личния си пример да ги мотивират да се развиват и да търсят своята мечтана професионална реализация. Обменът ще се фокусира от една страна върху насърчаването на свързаността между младите хора чрез междукултурен диалог, а от друга, върху изграждането на базова икономическа подготовка и предприемаческа култура сред младежите.

През първия и втория ден от проекта участниците имаха възможност да опознаят себе си и своите връстници чрез различни игри и упражнения с методи и инструменти на Salto Youth. Те се срещнаха с вдъхновяващия Диман Михнев, който е развоен инженер във „Вистеон електроникс България“. След това работиха в екип по време на интересните интерактивни сесии на Радослав Точев, CEO „Seebridge“, на тема „Как да преодолеем стереотипите за по-добра свързаност?“ и „Свързаност на Балканите“.

В идните дни предстоят още вълнуващи срещи и интерактивни упражнения, които да помогнат на младежите да развият своите личностни и професионални качества и  респективно това да се отрази върху повишаването на нивата на младежка заетост и свързаност на младите хора на Балканите.

Проектът „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“. (2019-1-BG01-KA105-061425) е съфинансиран по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.