Фондация Българска Памет стартира партньорство с фондация „Ханс Зайдел“ | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет стартира партньорство с фондация „Ханс Зайдел“

Фондация Българска Памет стартира партньорство с фондация „Ханс Зайдел“ подкрепят образователни инициативи за насърчаване на европейските културни ценности и трансграничното сътрудничество на младежи от България и съседни на ЕС държави в Югоизточна Европа

Фондация Българска Памет проведе работна среща с д-р Клаус Физингер, регионален директор на фондация „Ханс Зайдел” за Югоизточна Европа и г-н Богдан Мирчев, представител на фондацията за България. Срещата се осъществи във връзка със стартирането на партньорство между двете организации по линия на инициативи за личностно и социално-образователно развитие на млади хора, за европейска интеграция и насърчаване на европейската културна идентичност и трансгранично сътрудничество за младежи, произхождащи от страни кандидат-членки за ЕС. Екипът на фондацията обсъди концептуалната си стратегия за развитие с д-р Физингер и г-н Мирчев, както и реализацията на редица съвместни проекти в периода 2016-2019 година.
В рамките на първата мащабна инициатива „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, в началото на месец април предстои провеждането на семинар, който ще събере за 17-ти пореден път близо 200 младежи от България, Македония, Украйна, Молдова и Сърбия, за интерактивни занимания с акцент върху европейската интеграция и професионалното и образователно ориентиране за най-младите граждани на ЕС. Семинарите за европейска интеграция са сред най-важните приоритети на Фондация Българска Памет и се провеждат за девета поредна година по идея на д-р Милен Врабевски, като част от целогодишна програма за утвърждаване на европейската културна идентичност, както и на европейската перспектива за образование и професионално развитие. До момента проектът е обхванал близо 4000 младежи от България, Македония, Украйна, Молдова и Сърбия, като посланици на европейските ценности, културното многообразие и общото културно-историческо наследство.