Фондация „Българска памет“ организира младежка конференция на тема „Модерно образование“ | Фондация Българска Памет
img

Фондация „Българска памет“ организира младежка конференция на тема „Модерно образование“

Инициативата

Над 60 ученици между 16 и 18 г. от училища на територията на район „Лозенец“, участваха в организираната от Фондация „Българска памет“ и д-р Милен Врабевски младежка конференция с представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София. Темата на конференцията бе „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“.

С тази инициатива Фондация „Българска памет“ успя да насочи вниманието на младежите върху необходимостта от изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение, както и придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации.

Лекторите

Кметът на Район „Лозенец“ – Любомир Дреков, откри конференцията и направи обръщение към всички участници. Модератори и основни организатори на събитието бяха Живко Костуров и Симона Тошева от Фондация „Българска памет“.

С голям интерес младежите проследиха интерактивните сесии на Методи Терзиев от betahouse, който разкри как co-working пространствата влияят на прозиводителността при работа и учене и на Димитър Игнатов, създател на платформата “I walk”, който пък изясни що е то „нет-поколение“ и каква е ролята на дигиталните технологии в днешно време.

Учениците взеха активно участиие в дискусиите от втория модул на младежката конференция, водени от Вероника Манова, представител на Столична община, Ботьо Ботев, зам.-председател на постоянна комисия по икономика и собственост, СОС, Михаела Иванова, зам.-председател на постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, СОС, Мариела Станулова, член на УС и основател на Сдружение „Тук–там“ и Мила Натудова, член на УС, проектен ръководител „Кариера в България. Защо не?“.

Резултатът

Като резултат от проведената младежка конференция, ще бъде изготвен наръчник със заглавие „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“, който ще бъде двуезичен – на български и английски език и ще се разпространи сред всички училища на територията на Район „Лозенец“ и заинтересованите страни по темата.

Конференцията е реализирана в партньорство с Район „Лозенец“ и Столична община по проект  „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial) на Програма Европа.