Фондация Българска Памет организира младежки обмен за бъдещи предприемачи | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет организира младежки обмен за бъдещи предприемачи

Успехът – това си ти!

Фондация Българска Памет организира младежки обмен за бъдещи  предприемачи.

От 14 до 18 ноември в София ще се проведе младежки семинар на тема „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“. Инициативата е организирана от Фондация Българска Памет и е финансирана по програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

По време на семинара младежите ще имат срещи с успели личности, които ще им разкажат за проекти реализирани на територията на България и ЕС, примери за добра предприемаческа култура. Ще посетят офиса на най-голямата научно-изследователска компания в Югоизточна Европа „Комак медикал“ и ще се срещнат със свои връстници от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – училището разработва своя авторска програма с акцент върху предприемачеството. В програмата се предвижда среща-дискусия с екипа на ИТ компанията “Империя Онлайн”.

Очакваните резултати от семинара са подобряване на възможностите за заетост на младите хора чрез насърчаване на предприемачески умения, придобиване на умения за работа и общуване в мултикултурна среда, развиване на лидерски качества, умения за работа в екип.