Фондация „Българска памет“ обяви началото на 3-дневен семинар за млади предприемачи от Родопите | Фондация Българска Памет
img

Фондация „Българска памет“ обяви началото на 3-дневен семинар за млади предприемачи от Родопите

30 младежи от Родопите се включиха в 3-дневен семинар под мотото „Младите хора – новата вълна предприемачи на 21-ви век“. Те са селектирани чрез конкурс за есе на тема „Моята визия за професиите на бъдещето”. Инициативата ще се проведе между 15 и 17 ноември в София, като неин организатор е Фондация „Българска памет“, а финансирането е по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

Семинарът е разделен на два интересни модула. По време на първия модул ще се проведе неформално обучение за придобиване на предприемачески компетентности. Във втория модул ще се осъществят срещи с реализирали се предприемачи, с цел да се насърчат и вдъхновят младите хора към развитие на собствени идеи и предприемаческо мислене, както и да получат полезна информация за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България. От представителите на НПО сектора младежите ще научат за формите на т.нар. „вътрешно предприемачество“, което се осъществява във вече съществуващи организации.

Организирайки този семинар, Фондация „Българска памет“  цели да формира предприемаческо мислене у младежите и да подпомогме кариерната им ориентация чрез срещи с успели предприемачи. Идеята е участниците в семинара да придобият ключови компетентности, за създаването на самостоятелен StartUp бизнес или пък за проява на предприемчивост в рамките на вече съществуващи организации. Младежите ще развият своите „меки умения“, а именно уменията за презентиране, работа в екип и управление на време, които са необходими за пазара на труда.

След края на семинара ще бъде изготвен интересен, полезен и практически насочен „Наръчник за обучение по предприемачество“, който ще бъде свободно достъпен на уебсайта на Фондация „Българска памет“ и изпратен на хартиен носител до всички заинтересовани страни.