Фондация Българска Памет обезпечи технически българското училище “Здравей” в Скопие | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет обезпечи технически българското училище “Здравей” в Скопие

Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски обезпечиха технически българското училище „Здравей“, което е основано през 2017 г. в Скопие. Те дариха мултимедиен проектор, лаптоп и екран за образователните нужди на школото в Северна Македония. Училището е с преподаване на български език  и литература, а работата на екипа на центъра е насочена към организиране на курсове за изучаване на съвременния книжовен български език и подпомагане на нашите братя и сестри от другата страна на границата за успешното им интегриране в българската образователна система.

Това е поредната инициатива на Фондация Българска Памет за утвърждаване на добросъседския диалог и солидарност между България и Северна Македония в перспективата на общото ни европейско бъдеще.