Фондация „Българска памет“ бе отличена със знак за качествено изпълнение на свой проект за толерантността и солидарността | Фондация Българска Памет
img

Фондация „Българска памет“ бе отличена със знак за качествено изпълнение на свой проект за толерантността и солидарността

На 5 декември 2017г. на официална церемония в София, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Фондация „Българска памет“ беше отличена със знак за цялостно качествено изпълнение на проект „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипитите сред младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, Kлючова дейност 1 „Образователна мобилност за гражани“, сектор „Младеж“.

Основната цел на проекта бе да се насърчи развитието на младежи на възраст между 16 и 20 години от Република България, Република Македония и Република Молдова да общуват и работят в мултикултурна среда.

„По време на семинара успяхме да придобием и доразвием знания, умения и компетенции, които ще ни бъдат необходими за нашето бъдещо професионално развитие – работа в екип, критично и аналитично мислене, креативност, инициативност, решаване на проблеми. За нас бе ценна предоставената ни възможност да участваме в интерактивни сесии, посветени на толерантността и солидарността, както и да се срещнем с различни събеседници, от които научихме много и почерпихме вдъхновение“, сподели за семинара Рената Поповска от Р. Македония.