Финал на конкурса за есе: „Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата“ | Фондация Българска Памет
img

Финал на конкурса за есе: „Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата“

Фондация Българска Памет, в партньорство с „Дружеството за българо- албанско приятелство“гр. Корча, Р. Албания и Община на българите в Гагаузия“ гр.Комрат, Р.Молдова, изпълнява проект  № 2019-3-BG01-KA105-077870, „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата“,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен в гр. София.

СЪБИТИЕТО НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ В ПЕРИОДА 20-24 ЮЛИ 2020г.

КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМИРАНИ ЗА НОВИТЕ ДАТИ.

 

Участници от Република България

 1. Айлин  Каларева – СУ ,,Свети Климент Охридски” с. Слащен
 2. Айсел  Хаджийска – гр.  Якоруда
 3. Айсел Халимова- СУ ,,Свети Климент Охридски” с. Слащен
 4. Васимира Бамбова- гр. Якоруда
 5. Емигюл Удева – ПГ „Петко Р. Славейков”, гр. Якоруда
 6. Емил Бошнаков – 10 клас, СУ ,,Христо Смирненски“ с.Кочан
 7. Ибрахим Джуков- СУ,, Христо Ботев“, с. Вълкосел 
 8. Йоана Димитровагр.София
 9. Лия Йовевагр.София
 10. Мустафа Абди – СУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
 11. Невина Орлова-  СУ „Св. Климент Охридски” с. Слащен
 12. Нери Арнаудова-  СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 13. Ралица Кабадаиева – 10 клас, СУ “Димитър Благоев“ гр. Доспат 
 14. Сайрет Мейзинев- СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 15. Силвия Юмер – 10 клас, СУ “Св.св. Кирил и Методий’’ с. Сатовча
 16. Симона Емилова – гр. Доспат
 17. Теодора Пържанова – СУ “Димитър Благоев“ гр. Доспат
 18. Фикрие Мименова – СУ,, Христо Ботев“ с. Вълкосел

 

 

Участници от Република Албания

 

 1. Анастас Превенда – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 2. Ангел Вангеловски – СОУ Пустец
 3. Благойче Търпо – СОУ Пустец
 4. Валентин Вурмо – Софийска Духовна Семинария “Св. Иван Рилски”
 5. Герги Пандо – СУ “Св.Климент Охридски”
 6. Дарио Вангеловски – СОУ „Долна горица“
 7. Деян Сотир – СОУ Пустец
 8. Елена Джамо – Неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Билищ
 9. Кирил Стоян – СОУ Пустец
 10. Кристиян Темелко – СУ “Св.Климент Охридски”
 11. Кузе Секула – СОУ Пустец
 12. Неда Пандовски – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 13. Ристана Траяноф – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Корча
 14. Ристе Вурмо – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 15. Синди Николовска – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 16. Снежана Траяноф – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Корча
 17. Сузана Сотир – СОУ Пустец
 18. Хелена Пашоли – Неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Билищ

 

 

Участници от Република Молдова

 1. Александр Кошлев – 12 клас, Теоретичен лицей „Н.Трятков“ гр.Комрат
 2. Ана Коврикова – 12 клас, Теоретичен лицей ”Н.Третяков” гр.Комрат
 3. Валентина Кирнева – 11 клас, гимназия гр. Тараклия
 4. Влада Боримечкова – 10 клас, гимназия „Ив. Инзов“ гр. Тараклия
 5. Владислав Синкевич –  11клас, Теоретичен лицей ”Н.Третяков” гр.Комрат
 6. Владислава Антонова – 10 клас, гимназия с. Албота, р-он Тараклия
 7. Герги Лия – 11 клас, Теоретичен лицей „Ол. Панов“ гр. Тараклия
 8. Дмитрий Танов – 12 клас, Колеж с. Светлый, р-он Тараклия
 9. Еллина Димова – 10 клас, гимназия „Ив. Инзов“ гр. Тараклия
 10. Игорь Кара – 11 клас, Теоретичен лицей „Ив. Вазов“ гр. Тараклия
 11. Корина Нейкова – 12 клас, Теоретичен лицей ”Г.Гайдаржи” гр. Комрат
 12. Ксения Тян – 12 клас, Теоретичен лицей ”Васил Левски”гр. Кишинев
 13. Мария Бабава – 12 клас, Теоретичен лицей ”М. Тузлов” с.Кирсово
 14. Мария Патраман – 12 клас, Теоретичен лицей ”Г.Гайдаржи” гр. Комрат
 15. Татяна Кирнева  – 11 клас, гимназия гр. Тараклия
 16. Татяна Чебанова – 11 клас, Теоретичен лицей „Ив. Вазов“ гр. Тараклия
 17. Юлиана Стоянова – 10 клас, гимназия „Ив.Инзов“ гр. Тараклия
 18. Юлия Арабаджи- 12 клас, Теоретичен лицей ”Васил Левски” гр. Кишинев