Финално класиране на участниците в младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” | Фондация Българска Памет
img

Финално класиране на участниците в младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”

Списък на финалистите, класирани за участие в младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките. Проекти за младежки диалог“.

 1. Ава Црънгалова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 2. Ади Дунгьов, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 3. Айлин Кисьова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 11 клас
 4. Айлин Скендерова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 5. Айсел Казалиева, ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 6. Айтен Сариева, ПГ по МСС, Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, 9 клас
 7. Айше Кунгьова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 10 клас
 8. Айше Мейзин, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 9. Айше Мустафа, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 10. Айше Реванска, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 11. Айшенур Саръ, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 12. Али Кунгю, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 13. Анифе Тач , ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 14. Атидже Камбер, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 9 клас
 15. Атидже Реванска, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 16. Атидже Ходжа, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 10 клас
 17. Байрам Шайгов, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 18. Вадим Манов, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас
 19. Васил Асьов, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
 20. Веселина Узунова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас
 21. Габриела Кесимова, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 22. Георги Спахиев, СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 11 клас
 23. Гюлтен Читакова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 12 клас
 24. Денис Близнак, , ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 25. Десислава Авалева, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 11 клас
 26. Джейлян Кьосова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 27. Ейлин Шекирова, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 28. Елис Близнак, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 29. Елис Шукри, ОбУ „ Хрисъо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 30. Емел Барутева, СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 9 клас
 31. Емел Сунай, 18 СУ „ Уилям Гладстон“, гр. София
 32. Емел Хаджийска, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 33. Емине Дрангова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 34. Емине Орцева, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 35. Емине Талипова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
 36. Емине Хасан, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 10 клас
 37. Емине Хатип, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 38. Еризан Даутева, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 10 клас
 39. Ерол Кемал, , ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 40. Естел Шамова, ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 41. Естела Качанова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 11 клас
 42. Жади Камберчева, , ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 9 клас
 43. Ибрахим Джуков, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 10 клас
 44. Ибрахим Шондров, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 9 клас
 45. Иман Вакльова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 46. Ирена Ласкова, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долано Дряново, 9 клас
 47. Камелия Уроджолова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас
 48. Кемал Талип, СУ „ св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
 49. Красимира Полимерова, ПГ по МСС „ Пейо К. Яворов“, 9 клас
 50. Лаура Билярова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас
 51. Лейла Дениз, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 10 клас
 52. Мария Параскова, ПГ по МСС, „ Пейо К. Яворов“, 9 клас
 53. Мая Инкова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 11 клас
 54. Мерием Пържанова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 55. Мехмед Орцев, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 56. Милка Воденичарова, СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 11 клас
 57. Муса Тупев, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 58. Мустафа Абди, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
 59. Мустафа Шатъров, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 60. Найме Бекир, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 61. Нербис Мименова, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 62. Нериман Кахайова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 10 кл
 63. Нефизе Тупева, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 64. Ралица Кабадаиева, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 10 кл
 65. Рени Душева, НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
 66. Рукие Мечкарска, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 67. Рукие Мръцова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 68. Руслан Ханьов, СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 11 клас
 69. Сайде Осман, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 12 клас
 70. Сара Шимова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 11 клас
 71. Сафире Кумбарова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас
 72. Селма Кунгьова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
 73. Сибел Байрактар, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 11 клас
 74. Сибел Топчи, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 12 клас
 75. Силвет Шаматарева, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 76. Симона Емилова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 12 клас
 77. Синем Юнуз, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 9 клас
 78. Сияна Мемчева, ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 9 клас
 79. Фазилен Саймина, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
 80. Фатме Куньова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 81. Фатме Шиндева, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 12 клас
 82. Фитие Караболи, ОбУ „ Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 10 клас
 83. Хатидже Бозьова, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 9 клас
 84. Хатидже Куртова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 кл
 85. Христина Катранджиева, ПГ по МСС „ Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, 9 клас
 86. Цветелина Ушева, с. Сатовча
 87. Юсуф Газинов, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 88. Юсуф Кимов, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 89. Ямур Имамова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 12 клас
 90. Ясмина Шаранска, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 12 клас
 91. Сабрина Ходжова, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 12 клас
 92. Атидже Кунгьова, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 12 клас

 

 

Моля участниците да потвърдят участие в срок до 26 февруари 2020 г. на е-mail: hatidje.djurina@bgmf.eu

Събитието в рамките на проект № 2019-2-BG01-KA347-062653 „Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” ще се проведе в периода 9-11 март 2020г. в НУЛЦ на БЧК с. Долни Лозен, Община София.