Финално класиране в конкурса за есе „Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце” | Фондация Българска Памет
img

Финално класиране в конкурса за есе „Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце”

Фондация Българска Памет, Р. България, в партньорство със Сдружение „ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Р. Молдова, изпълнява проект №: 2019-2-BG01-KA105-062629 „Зелено предприемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 10-14 февруари 2020г. в гр. София.

 

Участници от Република България

 1. Али Кунгю – ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
 2. Алпай Мехмед -СУ „ Св. Климент Охридски“, гр. София
 3. Айше Реванска – ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
 4. Браян Аджемиев – СУ „ Христо Ботев“,с. Вълкосел, 9 клас
 5. Евгения Топалова – ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 12 клас
 6. Гергана Попова – ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
 7. Синем Чобанова- СУ „ Христо Ботев“,с. Вълкосел, 9 клас
 8. Ирен Куртова- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
 9. Ирен Жижовска – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
 10. Медиха Лешова – МУ, София, спец. Фармация
 11. Мая Инкова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 11 клас
 12. Медиха Сунай – ЧСУ „ Цар Симеон Велики“, гр. София, 11 клас
 13. Мустафа Абди- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
 14. Маргарита Каравчева- СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 11 клас
 15. Симона Газиева – СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
 16. Николай Гогов – ПГ по МСС „ Пейо Яворов“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
 17. Руслан Ханьов- СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 11 клас
 18. Ямур Имамова – СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 12 клас

Участници от Република Молдова

 1. Ана Новакова – ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга,12 клас
 2. Артур Басс- гимназия ”М. Танасогло” с. Кирсово, 9 клас
 3. Валентина Сары-Терзи-ТЛ ”Н.Третяков”, гр Комрат, 12 клас
 4. Виктор Коев – ТЛ ”Валя Пержей” , 9 клас
 5. Вячеслав Ченков-ТЛ ”М.Тузлов”, с.Кирсово, 10 клас
 6. Генадий Манаф – ТЛ ”Св .П.Хилендарски” с. Кортен, 11 клас
 7. Георги Врагалев – ТЛ ”В. Левски”, гр Кишинев
 8. Евгений Антонов – ТЛ ”И.Вазов” гр. Тараклия, 11 в клас
 9. Едуард Николаев – ТЛ ”Св .П.Хилендарски” с. Кортен, 11 клас
 10. Ирина Костина – ТЛ ”Г.Гайдаржи”,гр.Комрат
 11. Корина Тигля – гимназия с. Константиновка, Каушански район, 9 клас
 12. Кристина Стоянова – ТЛ ”Валя Пержей”, 11 клас
 13. Ксения Карабаджак – гимназия с. Константиновка, Каушански район, 9 клас
 14. Лия Герги – Гимназия ”Олимпий Панов”, 9 клас
 15. Марина Пейкова – ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга , 12 клас
 16. Марина Терзи – ТЛ ”И.Вазов” гр. Тараклия, 11 б клас
 17. Светлана Капсамун – Гимназия Кайраклия, 9 клас
 18. Татяна Кавлак – Гимназия ”Олимпий Панов” – 10 клас

Участници от Република Сърбия

 1. Александър Лазаров -– Гимназия Босилеград, 9 клас
 2. Ана Стойнев – Гимназия Босилеград, 11 клас
 3. Андрияна Цеков – Гимназия Босилеград, 10 клас
 4. Анелия Стоименов – Гимназия Босилеград, 11 клас
 5. Бранка Стойева – Гимназия Босилеград, 11 клас
 6. Дарко Стоянов – Гимназия Босилеград, 11 клас
 7. Елена Пейчева – Гимназия Босилеград, 11 клас
 8. Илина Александров – Гимназия Босилеград, 11 клас
 9. Йована Тодоров – Гимназия Босилеград, 11 клас
 10. Кристина Йовев – Гимназия Босилеград, 9 клас
 11. Кристина Трайков – Гимназия Босилеград, 12 клас
 12. Мая Рангелов – Гимназия Босилеград, 12 клас
 13. Михаела Григорова – Гимназия Босилеград, 9 клас
 14. Рашко Стоименов – Гимназия Босилеград, 9 клас
 15. Симеон Христов – Гимназия Босилеград, 11 клас
 16. Сладжан Радойков – Гимназия Босилеград, 11 клас
 17. Стефан Пенев – Гимназия Босилеград, 10 клас
 18. Столе Йорданов – Гимназия Босилеград, 12 клас

 

   Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 1 февруари 2020 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu