Финалисти в конкурс за проектна идея “Младите – иноватори на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурс за проектна идея “Младите – иноватори на бъдещето”

Фондация Българска Памет, Република България в партньорство със Сдружение за Македонско- Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова, изпълнява проект 2017-2-BG01-KA105-036427, “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея на тема “Младите – иноватори на бъдещето”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 12-16 март 2018г. в гр. София:

Участници от България:

 1. Айше Айтова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 2. Александра Байрактарова, ПГИ „ Иван Илиев“, гр. Благоевград
 3. Александър Качаров, с. Барутин, общ. Доспат, ПГАСГ „ арх. Камен Петков“, гр. Пловдив
 4. Арма Вълова, СУ „ Йордан Йовков“, гр. Тервел
 5. Виктовия Рашкова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 6. Мария Коминова, , СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица
 7. Марияна Щтранкова, ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 8. Медиха Лешова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 9. Нина Филипова, , ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 10. Петър Георгиев, СУ „ Йордан Йовков“, гр. Тервел
 11. Рафе Чаушева, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан
 12. Реджеп Каназирски, ПГМ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
 13. Соня Щуркова, НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
 14. Шакир Трох, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел

Участници от Македония:

 1. Антонио Наумоски, гр. Прилеп
 2. Виктор Костоски, гр. Прилеп
 3. Георги Чупалевски, гр. Битоля
 4. Йован Шалевски, гр. Битоля
 5. Маринела Михайловска, гр. Пробищип
 6. Мартина Лаковска, гр. Битоля
 7. Менче Калпачка, гр. Битоля
 8. Сара Велковска, гр. Битоля
 9. Симона Бошкова, гр. Прилеп
 10. Тамара Андонова, гр. Пробищип
 11. Теодора Петкоска,гр. Пробищип
 12. Ули Байрами, гр. Битоля
 13. Филип Йовановски, гр. Битоля
 14. Хрисанта Монева, гр. Пробищип              

Участници от Молдова:

 1. Александр Доломанжи, ТЛ ”Твърдица”, гр. Твърдица
 2. Алла Кихай, ТЛ ”Васил Левски”, гр. Кишинев
 3. Евгений Бахов, ТЛ ”Паисий Хелендарски”, с. Кортен
 4. Елена Ковалова, ТЛ ”М.Тузлов”, с. Кирсово
 5. Иван Кара, ТЛ ”Твърдица”, гр. Твърдица
 6. Инна Кара, ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга
 7. Константин Кореновский, TЛ “Иван Вазов” гр. Тараклия
 8. Мария Ворникогло, ТЛ ”Г. Гайдаржи”, гр. Комрат
 9. Мария Казанжи, ТЛ ”Н. Третяков”, гр. Комрат
 10. Мария Новакова, ТЛ „В.Мошков“, гр.Чадър-Лунга
 11. Олга Хомякова, училище ”А.Стоев”, с. Паркани
 12. Светлана Обручкова, училище ”А.Стоев”, с.Паркани
 13. Сергей Калинков, ТЛ ”Твърдица”, гр. Твърдица
 14. Сергей Стайков, ТЛ ”Христо Ботев”, с. Валя Пержей

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 6 март 2018 г. на ел. адрес: info@bgmf.eu.