Финалисти в конкурс за есе на тема: „Как предприемачеството ще промени моя живот, моя град и моята държава?” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурс за есе на тема: „Как предприемачеството ще промени моя живот, моя град и моята държава?”

Участници от България:

 1. Али Скендеров, НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 2. Анифе Вейсал, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 3. Георги Иванов – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 4. Джемал Кунгьов, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 11 клас
 5. Димитър Василев – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 6. Екатерина Стаматова, НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 7. Емине Вакльова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 8. Ивана Малинова, НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 9. Ивелина Иванова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 10. Маринела Костадинова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 11. Моника Кехаьова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 11 клас
 12. Надя Чаушева, с. Плетена, общ. Сатовча, 11 клас
 13. Николета Колева – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 12 клас
 14. Николета Ненова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 15. Ралица Стоянова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 11 клас
 16. Силвет Кичук, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 17. Силвина Дерменджиева, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 18. Шайме Лишева, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 11 клас

 

Участници от Македония:

 1. Александар Печалев, Технически Университет, гр. Битоля, 1 курс
 2. Анастасия Трайковска, СОУ „Георги Наумов“, гр. Битоля, 11 клас
 3. Ангела Лекоска, Университет „Св. Климен Охридски, гр. Битоля , 2 курс
 4. Андрея Николовска , СОЕУ „Яне Сандански“, гр. Битоля, 10 клас
 5. Антонио Наумоски, ОУ „Орде Чопела, гр. Прилеп, 12 клас
 6. Благица Стойковска, Университет „Гоце Делчев“, гр. Пробищип,1 курс
 7. Виктор Костоски, ОУ „Орде Чопела, гр. Прилеп , 12 клас
 8. Виктория Котевска, Гимназия „Йосип Броз- Тито“, гр. Битоля,11 клас
 9. Димитар Талевски, Технически Университет, гр. Битоля, 2 курс
 10. Евгения Сотировска, Гимназия „Йосип Броз- Тито“, гр. Битоля ,11 клас
 11. Кристиян Димулис, Технически Университет, гр. Битоля, 2 курс
 12. Леона Игнатова, студент на ФОН , гр. Пробищип,1 курс
 13. Мария Петкоска, СОУ „Георги Наумов“, гр. Битоля, 11 клас
 14. Мария Пецакова, СОУ „Георги Наумов“, гр. Битоля, 12 клас
 15. Милена Трайковска , ОСМУ „Йован Калаузи“, гр. Битоля, 12 клас
 16. Михаела Иванова, ОСМУ „Йован Калаузи“, гр. Битоля, 11 клас
 17. Николина Талевска, Университет „Св. Климент Охридски“, гр. Битоля,3 курс
 18. Стефания Найденовска, ОСМУ „Йован Калаузи“, гр. Битоля, 11 клас
 19. Стефания Николовска, Гимназия „Йосип Броз- Тито“, гр. Битоля,11 клас

 

Участници от Сърбия:

 1. Александра Димитров, Босилеград, Сърбия
 2. Ана Георгиев, Босилеград, Сърбия
 3. Бойана Костова, Босилеград, Сърбия
 4. Даниел Велинов, Босилеград, Сърбия
 5. Дарко Аначков, Босилеград, Сърбия
 6. Драган Спасов, Босилеград, Сърбия
 7. Едисон Тодоров, Босилеград, Сърбия
 8. Жарко Петков, Босилеград, Сърбия
 9. Ивайло Димитров, Босилеград, Сърбия
 10. Ивона Христов, Босилеград, Сърбия
 11. Йован Стоименов, Босилеград, Сърбия
 12. Исидора Радичич, Босилеград, Сърбия
 13. Мария Васева, Босилеград, Сърбия
 14. Мартин Александров, Босилеград, Сърбия
 15. Миляна Радичич, Босилеград, Сърбия
 16. Никола Александров, Босилеград, Сърбия
 17. Сања Петров, Босилеград, Сърбия
 18. Славиша Ранджелов, Босилеград, Сърбия
 19. Тамара Стойкович, Босилеград, Сърбия

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 5 януари 2018 г. на ел. адрес: info@bgmf.eu.