Финалисти в конкурса за есе: “Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе: “Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа”

Фондация Българска Памет (Р. България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Дружество за българско-албанско приятелство“, Република Албания изпълняват проект No 2018-3-BG01-KA105-061001, „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

“Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа”,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 812 юли 2019 г. в гр. София.

Участници от Република България:

 1. Ахмед Горелски – ЧСУ „ Дружба“,  12 клас
 2. Асина Юркина – ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 11 клас
 3. Айсел Казалиева -ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
 4. Дейвид Аджемиев – с. Вълкосел, общ. Сатовча
 5. Дженис Крондева – ЕГ „ акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград, 10 клас
 6. Ели Дзаганова – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча
 7. Велия Кафеджиев-  СУ „ св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица
 8. Фатме Шахин -СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 12 клас
 9. Гюлтена Читакова – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 10. Иман Вакльова – ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 11. Къдри Къдри- ЧСУ „ Дружба“, 10 клас
 12. Нербис Мименова- СУ „ Христо Ботел“, с. Вълкосел, 10 клас
 13. Рени Душева -НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
 14. Сабел Башев – ЕГ „ акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград, 11 клас
 15. Сара Читакова – ЧСУ „ Дружба“, гр. София, 10 клас
 16. Сайрет Мейзинев -СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 9 клас
 17. Силвия Юмер- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 9 клас
 18. Ясмина Хасан- ПГ „ Петко. Р. Славейков“, гр. Якоруда, 11 клас

 

Участници от Република Северна Македония

 1. Ангела Левкоска- гр.Битоля
 2. Виктор Костоски- СОУ “Орде Чопела”,  12 клас, гр.Прилеп
 3. Виктор Кръстески- СОУ “Наум Наумовски”, 12 клас, гр.Крушево
 4. Виктория Милошевска- СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас, гр.Битоля
 5. Дарко Тошевски- СОУ “Йосип Броз Тито,”12 клас, гр.Битоля
 6. Емилия Ристеска- СОУ “Наум Наумовски”, 12 клас, гр. Крушево
 7. Емилия Трампевска – СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас, гр.Битоля
 8. Илияна Илиева- СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас,гр.Битоля
 9. Марко Стефаноски- СОУ “Орде Чопела”, 12 клас, гр. Прилеп
 10. Мартин Лазаревски – гр. Битоля
 11. Мартина Лекоска- гр.Битоля
 12. Мелинда Комина- СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас, гр.Битоля
 13. Петар Кремчески- СОУ “Наум Наумовски”,12 клас, гр.Крушево
 14. Петар Мойсоски- СОУ “Наум Наумовски”, 12 клас, гр. Крушево
 15. Петрина Станкоска- СОУ “Наум Наумовски”, 12 клас, гр.Крушево
 16. Сара Велковска- СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас, гр.Битоля
 17. Филип Попов- СОУ “Йосип Броз Тито”, 12 клас, гр.Битоля
 18. Християн Зисов- СОУ “Наум Наумовски”, 12 клас, гр.Крушево

 

Участници от Република Албания:

 1. Антони Секула- с.Зърноско, общ.Пустец
 2. Грисен Чакъри – гр. Билищ
 3. Дарио Вангелофски – с. Долна Горица
 4. Деян Сотири -с. Пустец
 5. Диана Мале- гр. Корча
 6. Дона Превенда- гр. Билищ
 7. Елена Гйоли – с. Пустец 
 8. Илия Йорги- с. Пустец
 9. Катерина Вангелофски- с. Пустец
 10. Кетрина Пашай – гр. Тирана
 11. Кристина Пандофски- гр. Билищ
 12. Лубчо Вангелофски- с.Пустец
 13. Марян Коруни- с. Зърноско, общ Пустец
 14. Маряна Насто- гр.Корча 
 15. Милена Трайче – с. Д.Горица
 16. Наумче трайко – с. Г.Горица, общ Пустец
 17. Орнела Авдоли – гр. Корча
 18. Тодорка Трайче- с. Д. Горица

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 28 юни 2019 г. на ел. адрес: info@bgmf.eu.