Финалисти в конкурса за есе: „Предприемачите – мечтателите на XXI век в 1000 думи” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе: „Предприемачите – мечтателите на XXI век в 1000 думи”

3_bgmf_erasmus_center

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България в партньорство със Сдружение „ГЛАС“Босилеград, Република Сърбия иОбщина на българите в АТО Гагаузия”, Република Молдова изпълняваме проект

2017-1-BG01-KA105-035519 Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„Предприемачите – мечтателите на XXI век в 1000 думи”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 5-9 юни в гр. София.

 

Участници от България:

 1. Елена Мекушина- СУ „ Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог, 11 клас
 2. Емине Калвичева- СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 3. Цветелина Младенова- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас
 4. Майонета Гълабова- УНСС, спец.Международни отношения,с. Годешево
 5. Николина Пенчова- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 10 клас
 6. Сибел Башова- СУ „ Паисий Хилендрски“, с. Абланица, 10 клас
 7. Николина Манова- СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 8. Валентин Заимов- СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас
 9. Кевин Хаджиев-СУ „ Христо Ботев“, с. Въкосел, 11 клас
 10. Виолина Желева-СУ „ Йордан Йовков“, гр. Тервел, 10 клас
 11. Петър Георгиев-СУ „ Йордан Йовков“, гр. Тервел, 10 клас
 12. Ясен Георгиев- СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 10 клас
 13. Пламена Банкова- СУ“Йордан Йовков“, гр. Тервел, 10 класУчастници от Молдова:

 1. Марина Стоева – ТЛ „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Молдова
 2. Мария Грекова – TЛ “Иван Вазов”, гр. Тараклия, Молдова
 3. Татяна Чебанова – Гимназия с. Кайраклия, Молдова
 4. Мариана Христева – ТЛ Твардица, Молдова
 5. Захария Константин- ТЛ ”Г.Гайдаржи” гр.Комрат, Молдова
 6. Мария Анастасова – ТЛ ”Третяков”, гр Комрат, Молдова
 7. Евгения Бахчеван – училище ”А.Стоев”, с.Паркани, Молдова
 8. Арина Салабаш – училище ”А.Стоев”, с.Паркани, Молдова
 9. Агафья Никифорцева- ТЛ ”Васил Левски” гр. Кишинев, Молдова
 10. Ала Кихай – ТЛ ”Васил Левски” гр. Кишинев, Молдова
 11. Илие Тюфяк – ТЛ ”М. Тузлов” с. Кирсово,Молдова
 12. Екатерина Станова – училище ”А. Стоев” с.Паркани, Молдова
 13. Анастасия Чиканчи- Гимназия с. Константиновка, МолдоваУчастници от Сърбия:

 1. Саня Крумов- Босилеград, Сърбия
 2. Даяна Евтимов- Босилеград, Сърбия
 3. Катерина Костадинов- Босилеград, Сърбия
 4. Драган Божилов-Босилеград, Сърбия
 5. Младен Василев- Босилеград, Сърбия
 6. Драгана Апостолова- Босилеград, Сърбия
 7. Сандра Стоименов- Босилеград, Сърбия
 8. Георги Стоичков- Босилеград, Сърбия
 9. Мирослав Костадинов- Босилеград, Сърбия
 10. Мартин Александров- Босилеград, Сърбия
 11. Стефан Димитров- Босилеград, Сърбия
 12. Кринка Рангелова- Босилеград, Сърбия
 13. Даниела Димитрова- Босилеград, Сърбия