Финалисти в конкурса за есе „Предприемачеството като възможност за личностно и професионално развитие” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе „Предприемачеството като възможност за личностно и професионално развитие”

Финалисти в конкурса за есе „Предприемачеството като възможност за личностно и професионално развитие”, класирани за участие в XXI Есенен семинар на Фондация Българска Памет под наслов “Поколение Европа – новата вълна млади предприемачи”. Събитието ще се проведе в рамките на проект „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност” в периода 25 – 29 септември, 2017г. гр. Варна.

 

Участници от Република Албания

 1. Васка Митре- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 2. Даниел Тайче- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 3. Деан Каче- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 4. Кристиян Аргир- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 5. Маряна Насто- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 6. Петре Дума- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 7. Марян Тодори- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 8. Нико Янкула- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 9. Кристиян Трайче- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 10. Оливер Андон- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 11. Алондра Спахиу- Неделно Училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Корча
 12. Грисен Чакъри – Неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 13. Коста Джамо- Неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 14. Костандина Зачи- Неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 15. Донка Превенда- Неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Билищ
 16. Катрина Пашай- Неделни курсове гр. Тирана
 17. Даниел Джери – Неделни курсове гр. Тирана
 18. Костандина Бело – Неделни курсове гр. Тирана

 

Участници от Република Македония

 1. Моника Петреска – гр. Битоля, ОСМУ “Йован Калаузи”, 9 клас
 2. Ана Китановска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 10 клас
 3. Иван Цветков – гр. Битоля, СОУ “Таки Даскало”, 12 клас
 4. Симона Ристевска – гр. Беранци, ОУ “Кочо Рацин”, 9 клас
 5. Теодор Ринчов – гр. Битоля, СОУ “Таки Даскало”, 12 клас
 6. Стефания Николовска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас
 7. Боян Наумовски- гр. Битоля, ОСМУ “Йован Калаузи” , 9 клас
 8. Ангела Митровска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас
 9. Фросина Наумовска – гр. Битоля, ОСМУ “Йован Калаузи” , 9 клас
 10. Мартина Козаревска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас
 11. Менде Талевски – гр. Беранци, ОУ “Кочо Рацин”, 9 клас
 12. Михаела Огненовска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 12 клас
 13. Виктор Костовски – гр. Прилеп, СОУ “Йорде Чопела”, 11 клас
 14. Филип Попов – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас
 15. Мария Веляновска – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 9 клас
 16. Адриян Джарлиев – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас
 17. Андреа Велевска – гр. Беранци, ОУ “Кочо Рацин”, 9 клас
 18. Теодора Корлевска – гр. Битоля, ОСМУ “Йован Калаузи” , 12 клас
 19. Сара Велковска – гр. Битоля, СОЕУ “Яне Сандански”, 11 клас
 20. Горян Печалев – гр. Битоля, СОУ “Йосип Броз-Тито”, 11 клас

 

Участници от Република България

 1. Арбен Гущеров – с. Абланица, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 11 клас
 2. Ахмед Кунгьов – гр. Якоруда, ПМГ „Петко Рачов Славейков“, 10 клас
 3. Вайде Удева – гр. Якоруда, ПМГ „Петко Рачов Славейков“, 11 клас
 4. Ванина Бозова – гр. Хаджидимово, СУ „ Никола Вапцаров“, 11 клас
 5. Джемиле Юрукова – гр. Якоруда ПМГ „Петко Рачов Славейков“, 9 клас
 6. Дженис Крондева – гр. Якоруда, ЕГ „ Акад. Людмил Стоянов“, 9 клас
 7. Идриз Осман – гр. Якоруда, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 10 клас
 8. Лилия Леткова – с. Вълкосел, СУ „ Христо Ботев“, 11 клас
 9. Лина Кехаьова – гр. Сърница СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 10 клас
 10. Моника Кехаьова – гр. Доспат, СУ „ Димитър Благоев“, 11 клас
 11. Невина Хаджиева – гр. Доспат СУ „ Димитър Благоев“, 10 клас
 12. Николина Манова – с. Слащен, СУ „ Св. Климент Охридски“, 11 клас
 13. Реджи Шарански – гр. Якоруда, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 12 клас
 14. Сибел Топчи – с. Сатовча, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 10 клас
 15. Силвет Метушева- с. Абланица, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 9 клас
 16. Силвина Дерменджиева- с. Вълкосел, СУ „ Христо Ботев“, 11 клас
 17. Фатме Бошнак – с. Рибново, СУ „ Йордан Йовков“, 11 клас
 18. Фатме Шахин – гр. Якоруда, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 11 клас
 19. Фелис Онбаши – гр. Сърница, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, 9 клас
 20. Шанай Дерменджиева – с. Абланица, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 9 клас
 21. Сабел Башева – гр. Якоруда, ЕГ „ Акад. Людмил Стоянов“, 9 клас
 22. Анифе Исмаил – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 10 клас
 23. Велина Георгиева – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“ , 10 клас
 24. Веселена Халачева – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“ ,12 клас
 25. Екатерина Ганчева – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“ 12 клас
 26. Нелина Илиева – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 11 клас
 27. Николета Ненова – гр.Тервел,  СУ „ Йордан Йовков“, 11 клас
 28. Пламен Костов – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 11 клас
 29. Пламена Банкова – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 12 клас
 30. Радостина Николова – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 12 клас
 31. Цветелина Иванова – гр. Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 10 клас
 32. Ясен Георгиев – гр.Тервел, СУ „ Йордан Йовков“, 10 клас

 

Участници от Република Сърбия

 1. Ана Георгиев- гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 11 клас
 2. Ема Григоров – гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 12 клас
 3. Катерина Манасиев – гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 11 клас
 4. Кристина Лазаров- гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 12 клас
 5. Николай Христов- гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 12 клас
 6. Ясна Владимиров- гр.Босилеград, Гимназия Босилеград, 11 клас

 

Участници от Република Украйна

 1. Елена Стоянова – Волненско СОУ, Тарутински р-н, 11 клас
 2. Инна Лазареско – Тарутинско СОУ, 11 клас
 3. Регина Влах – Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, 10 клас
 4. Владлена Лозова – Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, 10 клас
 5. Елена Куруч – Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, 10 клас
 6. Наталия Фучиджи – Волненско СОУ, Тарутински р-н, 11 клас
 7. Анна Язаджи – Петровско СОУ, Тарутински р-н, 10 клас
 8. Юлия Бейлекчи – Петровско СОУ, Тарутински р-н, 9 клас
 9. Мария Парликова – Петровско СОУ, Тарутински р-н, 9 клас
 10. Анастасия Виговская – Евгеновско СОУ, Тарутински р-н, 11 клас
 11. Дарина Шошева – Евгеновско СОУ, Тарутински р-н, 11 клас
 12. Александър Цинор – Българско неделно училище, Одеса, 11 клас
 13. Ангелина Онищенко – Българско неделно училище, Одеса, 11 клас
 14. Иван Вичев – Българско неделно училище, Одеса, 9 клас
 15. Дарина Попова – Българско неделно училище, Одесса, 11 клас
 16. Елена Дундева – Главанско СОУ, Арцизки р-н, 11 клас
 17. Татяна Дундева – Главанско СОУ, Арцизки р-н, 11 клас
 18. Светлана Мураткова – Главанско СОУ. Арцизки р-н, 11 клас
 19. Алина Николова –  Виноградненско СОУ, Болградски р-н, 11 клас
 20. Дарина Богдева – Болградска гимназия ”Г.С. Раковски”, 11 клас
 21. Валерия Скорич – Болградска гимназия ”Г.С. Раковски”, 11 клас
 22. Валерия Узун – Болградска гимназия ”Г.С. Раковски”, 11 клас
 23. Евелина Касим – Болградска гимназия ”Г.С. Раковски”, 10 клас
 24. Диана Минжирян – Новотроянско СОУ, Болградски р-н, 10 клас
 25. Юлия Константинова – Новотроянско СОУ, Болградски р-н, 9 клас
 26. Даниил Григориев- Новотроянско СОУ, Болградски р-н, 9 клас
 27. Татяна Штырбулова – Городненско СОУ, Болградски р-н, 10 клас
 28. Анна Хинева – Городненско СОУ, Болградски р-н, 9 клас
 29. Юлия Бочковар – Городненско СОУ, Болградски р-н, 11 клас
 30. Виталий Газибар – Городненско СОУ, Болградски р-н, 11 клас
 31. Злата Демирова – Криничненско СОУ, Болградски р-н, 10 клас
 32. Домникия Тодорова – Криничненско СОУ, Болградски р-н, 10 клас
 33. Анна Георгиева – Криничненско СОУ, Болградски р-н, 11 клас
 34. Марина Даниско – Дмитровско СОУ, Татарбунарски район, 11 клас
 35. Анна Волкова – Дмитровско СОУ, Татарбунарски район, 11 клас
 36. Виталина Стоянова – Дмитровско СОУ, Татарбунарски район, 11 клас
 37. Оксана Йовчева – Дмитровско СОУ, Татарбунарски район, 10 клас
 38. Наталия Пальжок – Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, 10 клас
 39. Наталия Кофова – Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, 10 клас
 40. Олга Кочман – Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, 11 клас
 41. Карина Статирова – Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, 11 клас
 42. Валерия Богданова – Зарянско СОУ, Саратски р-н, 11 клас
 43. Александър Чикликчи- Зарянско СОУ, Саратски р-н, 11 клас
 44. Николай Сяров – Зарянско СОУ, Саратски р-н, 10 клас

 

Участници от Република Молдова

 1. Елена Викол – ТЛ “Васил Левски”, гр.Кишинев, 11 клас
 2. Валерия Кальян -ТЛ “Васил Левски”, гр.Кишинев, 11 клас
 3. Степан Греков -ТЛ ”Васил Левски”, гр.Кишинев, 11 клас
 4. Ана Варбан – ТЛ ”Г.Гайдаржи”,гр.Комрат, 11 клас
 5. Евелина Бузаджи – ТЛ ”Г.Гайдаржи”, гр.Комрат 10 клас
 6. Мария Понамаренко – ТЛ ”Третяков”, гр.Комрат, 10 клас
 7. Валентина Сары-Терзи- ТЛ ”Третяков”, гр.Комрат, 9 клас
 8. Бабова Мария – ТЛ ”Тузлов”, с.Кирсово, 10 клас
 9. Мариана Торган- ТЛ ”Тузлов”, с.Кирсово, 11 клас
 10. Константин Захария – ТЛ ”Г.Гайдаржи”, гр.Комрат, 10 клас
 11. Лилия Кривой -ТЛ ”М. Еминеску”, гр.Комрат 12, клас
 12. Олга Юрченко- ТЛ ”М.Губогло” гр.Чадър-Лунга, 11 клас
 13. Ина Кара – ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга, 11 клас
 14. Анастасия Басс -Гимназия ”М.Танасогло”, с.Кирсово, 9 клас
 15. Ростислав Профир- гимназия с. Стояновка, 9 клас
 16. Версалия Николенко – ТЛ ”Н.Михай”, с.Чобалакчия, 11 клас
 17. Даяна Яламова -ТЛ ”Н.Михай”, с.Чобалакчия, 11 клас
 18. Олга Луканчук- Гимназия ”Короленко”, с.Московей, 9клас
 19. Елена Кузук- Гимназия ”Короленко”, с.Московей, 9клас
 20. Наталия Кузук -Гимназия ”Короленко”, с.Московей, 9клас
 21. Даниил Степанов -Училище ”А.Стоев”, с.Паркани, 10клас
 22. Валерия Доброва -Училище ”А.Стоев”, с.Паркани,10клас
 23. Марина Николаева- Училище ”А.Стоев”, с.Паркани, 10клас
 24. Иван Панчев -ТЛ ”Христо Ботев”, с.Валя Пержей, 10 клас
 25. Кристина Стоянова -ТЛ ”Христо Ботев”, с.Валя Пержей, 10 клас
 26. Елена Тулуш -ТЛ ”Иван Вазов”, Тараклия, 11 клас
 27. Кристина Карамалак -ТЛ ”Иван Вазов”,гр Тараклия, 11 клас
 28. Артемий Мандажи- ТЛ ”Иван Вазов”,гр. Тараклия, 10 клас
 29. Иван Кара -ТЛ гр.Твардица, 11клас
 30. Мариана Христева -ТЛ гр.Твардица, 11клас
 31. Николай Карафизи -ТЛ гр.Твардица, 12клас
 32. Ирина Гургурова -ТЛ с.Кортен, 12клас
 33. Галина Дерменжи-ТЛ с.Кортен, 12клас
 34. Иван Делибалтов -ТЛ с.Кортен, 9клас
 35. Галина Кара -гимназия ”Твардица”, 9клас
 36. Дария Попова -гимназия” Ив Вазов”, Тараклия, 9клас
 37. Марина Терзи -гимназия ”Тараклия”, 9клас
 38. Георгий Каиш -гимназия ”Тараклия”, 9клас
 39. Арина Димова -гимназия ”О.Панов”, Тараклия, 9клас
 40. Мария Пранжу- гимназия с.Новоселовка, 9клас
 41. Светлана Райгородская- гимназия с.Кайраклия, 9клас
 42. Мария Иордан -гимназия ”Горна Албота”, 9клас
 43. Евгений Кирнев -ТЛ ”Ив.Вазов”, Тараклия, 10клас
 44. Татяна Костова- ТЛ ”Христо Ботев”, с.Валя Пержей,12клас
 45. Анстасия Пелтек- Училище ”А.Стоев”, с.Паркани, 10клас