Финалисти в конкурса за есе “Перспективи пред младите в Европа” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе “Перспективи пред младите в Европа”

Финалисти в конкурса за есе “Перспективи пред младите в Европа”, класирани за участие в XVIII Пролетен семинар на Фондация Българска Памет – Варна 2016 “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност” (03.04-09.04.2016)

Моля, потвърдете участие в семинара до 29.03.2016 г. на email: hatidje.djurina@bgmf.eu

1. Абелина Калъчова- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица
2. Айсел Хаджийска- IX клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
3. Айше Джуглан- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница
4. Айше Кунгьова- IX клас ,Гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица
5. Александар Риколоски – Прилеп, Република Македония
6. Александр Аврамов- гр.Комрат, Република Молдова
7. Александр Кошелев- гр.Комрат, Република Молдова
8. Александра Байрактарова- ОУ „Никола Вапцаров“ с. Црънча
9. Александра Чербаджи – IX клас, Деленско СОУ, Република Украйна
10.Александър Джамбазов- IX клас ,НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
11.Александър Захарийев- IX клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
12.Александър Качаров- IX клас, с. Барутин
13.Александър Папуров – X клас, Ровненско СОУ, Република Украйна
14.Алина Радулова – X клас, Болградска гимназия, Република Украйна
15.Ана – Мария Комарова- X клас ,СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,гр.Якоруда
16.Ана Канатова- XI клас, СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
17.Анастасия Кисеолар – IX клас, Ровненско СОУ, Република Украйна
18.Андрей Панаетов – X клас, Болградски лицей, Република Украйна
19.Андрияна Андонов- XII клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
20.Анета Стоянов- XII клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
21.Анна Браила – X клас, Криничненско СОУ, Република Украйна
22.Анна Обручкова- с. Паркани, Република Молдова
23.Антонина Ускова- XI клас , СОУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
24.Беркин Адил – IХ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
25.Бобан Сърбиноски – Кичево, Република Македония
26.Вадим Стайков- с.Валя- Пержей, Република Молдова
27.Валентина Стоянова – IX клас, Зарянско СОУ, Република Украйна
28.Веселена Халачева – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
29.Веселин Евтимов- IX клас, СОУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
30.Вера Чувальская – XI клас, Новотрояновско СОУ,Република Украйна
31.Виктория Амурова – X клас, Болградска гимназия, Република Украйна
32.Владислава Димитрова- X клас, НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
33.Вячеслав Буруков – IX клас, Городненско СОУ, Република Украйна
34.Гюлбен Ахмед- XI клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
35.Гюлферин Али- XI клас, СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
36.Дан Шарков – X клас, Петровско СОУ, Република Украйна
37.Даниела Попова- с. Московей, Република Молдова
38.Дарина Богдева – X клас, Болградска гимназия, Република Украйна
39.Денис Митков- с.Валя- Пержей, Република Молдова
40.Джемал Бинджев- XI клас, СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
41.Джени Ахмед- IX клас, Гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица
42.Диана Казаку- с. Московей, Република Молдова
43.Дияна Баджоска – Битоля, Република Македония
44.Добрин Матев – XI клас, СОУ „ Й. Йовков‘‘, гр. Тервел
45.Драгиева Ира- с. Константиновка, Република Молдова
46.Екатерина Ганчева – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
47.Екатерина Куруч – XI клас, Прямобалковско СОУ, Република Украйна
48.Екатерина Лозановска – Битоля, Република Македония
49.Елена Барон- с. Московей, Република Молдова
50.Елена Папалюгова- XI клас , ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
51.Елена Стоянова – IX клас, Волненско СОУ, Република Украйна
52.Еляса Хасан- IX клас, СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
53.Еми Календерова- XI клас ,СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
54.Емине Ролева- XI клас , НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
55.Естел Узунова- IX клас, СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
56.Ефрем Чаушев- XI клас , СОУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
57.Жанет Дерменджиева- X клас, СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
58.Живко Пенчев – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
59.Зейнеп Низам- X клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
60.Зоран Сарафилоски – Кичево, Република Македония
61.Ибрахим Кунгьов- XI клас , ПГМ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
62.Ивана Тилева- XI клас, НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
63.Иванина Иванова- ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
64.Ивелина Иванова – IХ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
65.Ивелина Топалова- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица
66.Ивона Кушевска- Битоля, Република Македония
67.Илияна Мигдина- X клас, СОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хаджидимово
68.Ина Дерли- с. Константиновка, Република Молдова
69.Ирина Киркова- гр.Комрат, Република Молдова
70.Ирина Николаева- с. Паркани, Република Молдова
71.Ирина Селвиевска – Битоля, Република Македония
72.Ирина Станова- с. Паркани, Република Молдова
73.Ирина Тарновская- с. Московей, Република Молдова
74.Катерина Гьоргиоска – Кичево, Република Македония
75.Кевин Хаджиев- X клас, СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
76.Киара Юрукова- X клас, СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
77.Константин Кръстевски – Битоля, Република Македония
78.Крис Зейнев-IX клас, СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
79.Кристина Авраменко- гр.Комрат, Република Молдова
80.Летве Бошнакова-X клас, СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
81.Максим Митков- гр.Чадър-Лунга, Република Молдова
82.Мария Веляновска – Битоля, Република Македония
83.Мария Топеска – Битоля, Република Македония
84.Мартин Лазаревски – Битоля, Република Македония
85.Мартин Николоски – Битоля, Република Македония
86.Мартин Узунов- X клас, ПГ „Васил Левски“, гр. Доспат
87.Мартина Юруковска – Битоля, Република Македония
88.Мила Николова – XI клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
89.Милян Андонов – X клас , Гимназия Босилеград, Република Сърбия
90.Мимоза Гаштеска – Битоля, Република Македония
91.Мирослав Маринов – IХ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
92.Мирослава Добрева – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
93.Михаил Мулячки- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
94.Моника Петреска – Битоля, Република Македония
95.Мустафа Барзев- XI клас, СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
96.Мустафа Ликов- XI клас, СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
97.Мустафа Уцьов – XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
98.Насис Сандалова-X клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
99.Наталия Кара – X клас, Болградски лицей, Република Украйна
100.Невсе Сиракова- XI клас, СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
101.Невсие Хаджиемин- X клас, СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
102.Николета Ненова – IХ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
103.Олга Королева – X клас, Болградски лицей, Република Украйна
104.Ольга Киосе – гр.Чадър-Лунга, Република Молдова
105.Ольга Чумаченко- с. Паркани, Република Молдова
106.Петър Димитров – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
107.Реджеп Януз- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница
108.Рената Димоска – Битоля, Република Македония
109.Робертина Пейчиновска – Кичево, Република Македония
110.Румяна Шабанчева- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
111.Сара Каровска – Битоля, Република Македония
112.Светлана Тутова – XI клас, Главанско СОУ, Република Украйна
113.Сергей Костовски – Охрид , Република Македония
114.Силвет Пуленова- XI клас, СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
115.Симона Атипова- X клас, СОУ Димитър Благоев с. Црънча, общ. Доспат
116.Стефан Спироски – Охрид, Република Македония
117.Тафи Крондева- XI клас, СОУ „Св, св. Кирил и Методий“,гр.Якоруда
118.Татяна Желяскова – X клас, Криничненско СОУ, Република Украйна
119.Фатме Вейсал- IX клас, Гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр.Белица
120.Фатме Джилджо- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Сатовча
121.Фатме Кехая- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Сърница
122.Фатме Колашова- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Белица
123.Филип Димоски – Прилеп, Република Македония
124.Хана Къшева- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица
125.Ханифе Караюсейн- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
126.Християн Стояноски – Кичево, Република Македония
127.Цветелина Младенова- IX клас,СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с.Сатовча
128.Шукрие Касъклиева- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,гр.Сърница
129. Яня Иванов- XII клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
130. Ясмин Феим – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел

Varna Spring 2016 essey announce