Финалисти в конкурса за есе на тема: „„Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе на тема: „„Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят”

Фондация Българска Памет, Р. България, в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Р. Северна Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Р. Молдова, изпълнява проект No 2019-1-BG01-KA105-061486 „Насърчаване на критичното мислене, инициативност и споделяне на фундаменталните ценности сред младите, чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„Предизвикателствата пред медийната свобода в дигиталния свят”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 18-22 ноември 2019г. в гр. София.

 

Участници от Република България

 1. Айлин Кисьова -11 клас, СУ „Св.св.Кирил и Методий“,Сърница
 2. Айсел Казалиева-11 клас, ПМГ“Яне Сандански „ , Гоце Делчев
 3. Венцислав Балабанов -12 клас, СУ“Димитър Благоев“, Доспат
 4. Емине Орцева- 11 клас , ПГ“Никола Вапцаров“ ,Белица
 5. Йоана Димитрова- 12 клас ,София
 6. Камелия Кехайова- с. Сатовча, СУ „ Св. Климент Охридски“
 7. Лаура Билярова – 10 клас СУ“Христо Смирненски“ ,Кочан
 8. Лия Йовева- 11 клас ,София
 9. Мериян Башова- 11 клас СУ“Св.Климент Охридски“,Слащен
 10. Надежда Хаджиева- 12 клас СУ „Христо Смирненски“,Кочан
 11. Сара Шимова- 11 клас, СУ „Св.св.Кирил и Методий“,Сърница
 12. Селма Кунгьова- 10 клас,  СУ „Св.св.Кирил и Методий“,Якоруда
 13. Савина Конадова- 10 клас, СУ“Св.Паисий Хилендарски“, Абланица
 14. Теодора Пържанова- 11 клас, СУ“Димитър Благоев“ Доспат
 15. Цанко Хаджиев- 12 клас , СУ „Св.св.Кирил и Методий“,Сатовча
 16. Шахсие Ръджова- 12 клас, ПГ“ П.Славейков“ ,Якоруда
 17. Ямур Имамова- 12 клас, СУ“Димитър Благоев“,Доспат
 18. Ясмина Хасан – 12 клас, ПГ „П.Славейков“ ,Якоруда

 

Участници от Република Молдова  

 1. Александр Аврамов -12 клас, лицей „Третяков“, гр.Комрат
 2. Александр Кошелев -12 клас, лицей „Третяков“, гр.Комрат.
 3. Андрей Яниогло – 12 клас, лицей „Губогло“, гр.Чадър-Лунга
 4. Анна Чих – 12 клас, лицей „Губогло“, гр Чадьр-Лунга
 5. Ана Коврикова- 11 клас, лицей „Гайдарджи“ гр. Комрат
 6. Валентина Кирнева- 9 клас, гимназия г. Тараклия
 7. Георгий Каиш – 11 клас, ТЛ „Иван Вазов“
 8. Даниил Стоев- 10 клас, ТЛ „О.Панов“
 9. Дарья Афиногенова – 9 клас, гимназия „Ген.Иван Инзов“
 10. Карина Дерли – 9 клас, гимназия с. Константиновка.
 11. Кирнева Татьяна – 9 клас, гимназия г. Тараклия
 12. Михаил Пейков -12 клас, лицей „Губогло“, гр.Чадър-Лунга
 13. Михайлова Дарья – 9 клас, гимназия „Ген. Иван Инзов“
 14. Римма Виткова -11 клас, ТЛ „Иван Вазов“
 15. Румяна Нейковчена – 11 клас, лицей „Тузлов“, с.Кирсово
 16. Татьяна Чебанова – 11 клас, ТЛ „Иван Вазов“
 17. Юлия Козакова- 9клас, гимназия с. Константиновка.
 18. Яна Дериволкова – 9 клас, гимназия „Ген. Иван Инзов“

 

Участници от Република Северна Македония

 1. Ана –Мария Миткова – гр.Битоля, СОЕУ „Яне Сандански“
 2. Ангелина Толевска – Долно Сръпци, ОУ „Кочо Рацин“
 3. Андрея Дамчевска – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 4. Арбнора Абдию – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 5. Давор Трайковски –гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 6. Дарко Стояновски – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 7. Ева Димовска – гр.Битоля , СОЕУ „Яне Сандански“
 8. Ивана Илиевска – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 9. Йована Ацевска – гр.Долно Сръпци, ОУ „Кочо Рацин“
 10. Кристина Милевска – Долно Сръпци, „ОУ Кочо Рацин“
 11. Леонид Китановски – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 12. Мария Янковска – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 13. Михаил Огненовски – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 14. Петър Золумовски – гр.Битоля , СОУ „Йосип Броз Тито“
 15. Сара Поповска – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 16. Стефан Кузмановски- гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 17. Стефания Якимоска – гр. Битоля,СОУ „Йосип Броз Тито“
 18. Филип Тошевски – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“

  

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 13 ноември 2019 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu.