Финалисти в конкурса за есе и/или мултимедийна презентация на тема: „Зеленото бъдеще на Европа – моят принос?“ | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе и/или мултимедийна презентация на тема: „Зеленото бъдеще на Европа – моят принос?“

Финалисти в конкурса за есе и/или мултимедийна презентация на тема: „Зеленото бъдеще на Европа- моят принос?“, класирани за участие в  XXVI семинар на тема ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА И ДИГИТАЛНО БЪДЕЩЕ в рамките на проект “Силна национална идентичност- силна европейска идентичност”, който ще се проведе в периода 26 октомври – 31 октомври 2020г. край гр. Варна.

 

Моля, класираните от България да потвърдят участие в срок до 21.10.2020г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu

Участници от Република Албания

1. Адисе Хасанай- гр. Кукъс

2. Апостол Мужо- гр. Билищ

3. Ельон Бело- гр. Билищ

4. Клайди Мучматай- гр. Кукъс

5. Костандина Бело – гр.Тирана

6. Крийона Хасанай- гр.Кукъс

7. Ливия Абази- гр. Тирана

8. Маркус Бело- гр. Тирана

9. Мирен Ибрахимай – гр. Кукъс

10. Никос Пашоли- с. Месопотамия

 

                     Участници от Република България

1. Адиле Илязова – с. Слащен, Медицински колеж , София

2. Айлин Имам -СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас

3. Айлин Кисьова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 12 клас

4. Айлин Моллаахмед – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас

5. Айсел Халимова – СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас

6. Айше Реванска- ЮЗУ Благоевград, 1 –ви курс

7. Айше Робова – с. Рибново, ПУ „ Паисий Хилендарски“

8. Айшенур Саръ – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 9 клас

9. Али Кунгьов- ПГ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас

10. Ана Дерменджиева- ОБУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Плетена, 10 клас

11. Атидже Камбер- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас

12. Атидже Ходжа- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас

13. Бисер Замфиров- СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 12 клас

14. Браян Аджамиев – СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 10 клас

15. Бюлен Абдишкова- ПГ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 10 клас

16. Васил Асьов – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас

17. Веселина Узунова – СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас

18. Виктор Дойчев – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

19. Галена Желязкова, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

20. Гергана Попова – ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 10 клас

21. Дарин Пенчев – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

22. Джемал Алачов – гр. Якоруда

23. Елис Моллова – СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас

24. Емел Барутева – СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас

25. Емел Бозова –  СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас

26. Емел Севдева – НПГ „ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 10 клас

27. Емел Сунай – гр. София

28. Емигюл Удева-  ПГ „ Петко Р. Славейков“, 9 клас

29. Емине Орцева – ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас

30. Емине Талипова- СУ „ Св. св. Кирил и Методи“, гр. Сърница, 11 клас

31. Емине Хасан -СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас

32. Ерхан Сабушев – СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас

33. Естел Стамболиева- СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 12 клас

34. Ибрахим Джуков – СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас

35.Ивона Няголова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

36. Иман Вакльова – с. Краище, ЮЗУ Благоевград

37. Ирен Фейзичауш – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас

38. Йордан Иванов – ПМГ „Акад. С. Корольов“,  гр. Благоевград, 9 клас

39. Йордан Йорданов – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

40. Къдрие Киселова – СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, 10 клас

41. Лия Йовева – гр. София, 12 клас

42. Маргарита Каравчева – СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 12 клас

43. Мартин Стоянов“ – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

44. Медиха Сунай – ЧСУ „ Цар Симеон Велики“, гр. София, 12 клас

45. Мелис Ибишева – СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас

46. Мериян Башова – СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас

47. Мирослава Хаджиева – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас

48. Невена Желязкова“ – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

49. Рукие Мръцова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 12 клас

50. Сайрет Мейзинев – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас

51. Сара Шимова – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 12 клас

52. Селин Топалова,- СУ „Св. Климент охридски“, с. Слащен, 12 клас

53. Силвия Юмер – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас

54. Сияна Мемчева- ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 10 клас

55. Таня Петрова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

56. Тасин Къшев- СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас

57. Фазилен Саймина- ПГ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 9 клас

58. Фирдеус Бабучева – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница,

59. Хюсние Мехмед -СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас

60. Шаиб Сакалдашов – УНСС, гр. София

61. Ясен Радев – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, 9 клас

 

Участници от Република Северна Македония

1. Ангела Димовска – гр. Битоля

2. Ангела Секуловска – гр.Битоля

3. Андреа Андреска – гр.Битоля

4. Антина Проеска – гр.Крушево

5. Благица Янева – гр.Кавадарци

6. Виктор Костоска – гр. Прилеп

7. Давид Лоджев – гр.Прилеп

8. Евгения Ралевска – гр.Битола

9. Йована Николовска – гр.Битоля

10. Мария Николовска – гр.Битоля

11. Моника Петреска – гр.Битоля

12. Никола Козаревски – гр.Битоля

13. Никола Ласковски – гр. Прилеп

14. Сергей Петрушески – гр.Прилеп

15. Стефания Веляновска – гр.Битоля

 

Участници от Република Сърбия

1. Ана Стойнев – Босилеград

2. Бранка Стоева – Босилеград

3. Венка Димитрова- Босилеград

4. Драгана Христов- Босилеград

5. Иван Стоев – Босилеград

6. Йован Стоименов – Босилеград

7. Мартин Александров – Босилеград

8. Сандра Стоименов – Босилеград

 

                  Участници от Република Украйна

1. Александра Златова 

2. Анастасия Николова

3. Анна Дудуш 

4. Данил Димчев  

5. Диана Георгиева 

6. Дмитрий Богдев

7. Дмитрий Кинчев

8. Елвира Ангелова

9. Ирина Колот 

10. Ксения Тодорова

11. Мария Касап

12. Наталия Петрова

13. Оксана Стрезева

14. Светлана Делибозогло

15. Светлана Кисса

 

Участници от Република Молдова

1. Альона Ушанли – ТЛ ”И.Вазов”, гр.Тараклия

2. Валентина Кирнева – Светловски колеж

3. Виктория Незалзова – ТЛ ”Г.Гайдаржи”,гр.Комрат

4. Ирина Костина- ТЛ ”Г.Гайдаржи”,гр.Комрат

5. Ксения Кайряк- гр.Тараклия

6. Людмила Андрешкова – ТЛ ”Г. Гайдаржи”, гр.Комрат

7. Рима Виткова – ТЛ ”И.Вазов”, гр.Тараклия

8. Татяна Кирнева – Светловски колеж

9. Татяна Чебанова- гр.Таракалия

10. Юрий Кайряк – ТЛ ”И.Вазов” гр.Тараклия

Моля, класираните от България да потвърдят участие в срок до 21.10.2020г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu