Финалисти в конкурса за есе “България в ЕС- вдъхновение и/или дестинация за реализиране на новаторски идеи” | Фондация Българска Памет

Финалисти в конкурса за есе “България в ЕС- вдъхновение и/или дестинация за реализиране на новаторски идеи”

Финалисти в конкурса за есе “България в ЕС- вдъхновение и/или дестинация за реализиране на новаторски идеи”, класирани за участие в XIX Есенен семинар на Фондация Българска Памет на тема КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ – ИЗТОЧНИК НА НОВАТОРСКИ ИДЕИ” в рамките на проект “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”, който ще се проведе в периода 24 – 28 октомври, 2016г. гр. Варна

Моля, потвърдете участие в семинара до 16.10.2016 г. на email: hatidje.djurina@bgmf.eu

 1. Айсел Дъвкова – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, XI клас
 2. Аксения Чиканчи – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 3. Ала Кихай – гр. Кишинев, Република Молдова
 4. Албена Хаджиева – СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, X клас
 5. Александр Цинор – Българско неделно училище, X клас, гр. Одеса, Република Украйна
 6. Александра Сакали – Кубейско СОУ № 2, X клас, Болградски район, Република Украйна
 7. Александър Качаров – ПГ по АСГ „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив
 8. Алина Николова – Виноградненско СОУ, X клас, Болградски район, Република Украйна
 9. Алпай Мехмед – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, XI клас
 10. Ангела Митровска – гр. Битоля, Република Македония
 11. Анджела Григоров – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 12. Анджела Трайков – Гимназия Босилеград, IX клас, Република Сърбия
 13. Ани Канатова – СОУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, X клас
 14. Анифе Вейсал – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, X клас
 15. Анна Георгиев – Гимназия Босилеград, X клас, Република Сърбия
 16. Анна Киминчиджи – Деленско СОУ, XI клас, Арцизки район, Република Украйна
 17. Арина Радулова – с. Паркани, Република Молдова
 18. Арма Вълова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, XI клас
 19. Артемий Мандажи – гр. Тараклия, Република Молдова
 20. Ахмед Трампа – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, IX клас
 21. Беркин Адил – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, X клас
 22. Валентин Заимов – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, X клас
 23. Валентина Шупак – гр. Тараклия, Република Молдова
 24. Валерия Богданова – Зарянско СОУ, X клас, Саратски район, Република Молдова
 25. Валерия Кара – Новотороянско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 26. Васил Скурту – с. Московей, Република Молдова
 27. Василиса Мартинова – Арцизко СОУ, XI клас, Република Украйна
 28. Вероника Карамалак – гр. Тараклия, Република Молдова
 29. Виктор Буюкли – Кубейско СОУ № 2, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 30. Виктория Апостолова – с. Паркани, Република Молдова
 31. Владлена Лозова – Виноградовско СОУ, IX клас, Тарутински район, Република Украйна
 32. Гергана Лапчева – ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, XI клас
 33. Горан Печалев – гр. Битоля, Република Македония
 34. Дан Шарков – Петровско СОУ, X клас, Тарутински район, Република Украйна
 35. Даниела Маринова – Криничненско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 36. Дарина Шошева – Евгеновско СОУ, X клас, Тарутински район, Република Украйна
 37. Денис Фуртуна – гр. Комрат, Република Молдова
 38. Джанер Башчобанов – СОУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
 39. Джемал Кунгьов – ПГМ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, X клас
 40. Диана Лилику – гр. Кагул, Република Молдова
 41. Диана Стоянова – Ровненско СОУ, X клас, Тарутински район, Република Украйна
 42. Дмитрий Голбан – Петровско СОУ, XI клас, Тарутински район, Република Украйна
 43. Дмитрий Каража – гр. Чадър- Лунга, Република Молдова
 44. Дмитрий Чикликчи – Зарянско СОУ, XI клас, Саратски район, Република Украйна
 45. Домникия Иванова – Городненско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 46. Евгений Голиш – гр. Чадър- Лунга, Република Молдова
 47. Екатерина Баклажанская – гр. Тараклия, Република Молдова
 48. Екатерина Ганчева – Болградска гимназия “Г.С. Раковски”, XI клас, Република Украйна
 49. Екатерина Морарь – с. Чумай, район Тараклия, Република Молдова
 50. Елана Дундева -Главанско СОУ, X клас, Арцизки район, Република Украйна
 51. Елена Куруч – Виноградовско СОУ, IX клас, Тарутински район, Република Украйна
 52. Елена Мекушина – СУ „ Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог
 53. Елена Стоянова – Волненско СОУ, X клас, Тарутински район, Република Украйна
 54. Еляса Хасан – СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, X клас
 55. Ема Григоров – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 56. Зиновия Станчева – с. Кортен, район Тараклия, Република Молдова
 57. Ивайло Димитров – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 58. Иван Вичев – Българско неделно училище, IX клас, гр. Одеса, Република Украйна
 59. Иван Кисев – Кулевчанско СОУ, X клас, Саратски район, Република Украйна
 60. Игор Гайдаржи – Дмитровско СОУ, XI клас, Татарбунарски район, Република Украйна
 61. Илие Тюфякчи – с. Кирсово, район Комрат, Република Молдова
 62. Илияна Тюфекчиева – СОУ „Христо Смирненски“, с. Кочан
 63. Ина Дерли – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 64. Инеса Куруджи – Кубейско СОУ № 1, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 65. Инна Деренджи – Ровненско СОУ, XI клас, Тарутински район, Република Украйна
 66. Инна Касабова – СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
 67. Ирина Драгиева – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 68. Йелена Милевска – гр. Битоля, Република Македония
 69. Кимиле Робова – СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
 70. Кирил Попов – Тарутинско СОУ, XI клас, Република Украйна
 71. Константин Кръстевски – гр. Битоля, Република Македония
 72. Кристина Караниколова – Деленско СОУ, XI клас, Арцизки район, Република Украйна
 73. Лилия Кривой – гр. Комрат, Република Молдова
 74. Маринела Костадинова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, X клас
 75. Мария Бабова – с. Кирсово, район Комрат, Република Молдова
 76. Мария Горбан – Городненско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 77. Мария Камбур – Деленско СОУ, XI клас, Арцизки район, Република Украйна
 78. Мария Къса – Кубейско СОУ № 2, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 79. Мартин Лазаревски – гр. Битоля, Република Македония
 80. Мила Писова – Българско неделно училище, XI клас, гр. Одеса, Република Украйна
 81. Милан Стоянов – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 82. Миляна Митов – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 83. Михаил Главчев – с. Твърдица, район Тараклия, Република Молдова
 84. Михаил Панаетов – Кулевчанско СОУ, XI клас, Саратски район, Република Украйна
 85. Моника Петреска – гр. Битоля, Република Македония
 86. Надежда Турлак – Дмитровско СОУ, XI клас, Татарбунарски район, Република Украйна
 87. Наим Трампов – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, IX клас
 88. Наталия Бахчиванжи – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 89. Наталия Стоянова – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 90. Наталия Фердешли – с. Константиновка, район Каушани, Република Молдова
 91. Незифе Бозова – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, XI клас
 92. Нелина Илиева – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, X клас
 93. Николай Карафизи – с. Твърдица, район Тараклия, Република Молдова
 94. Олга Банкова – с. Стояновка, район Кантемир, Република Молдова
 95. Рабие Мазгалджи – СОУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, IX клас
 96. Ралица Стоянова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, X клас
 97. Регина Влах – Виноградовско СОУ, IX клас, Тарутински район, Република Украйна
 98. Сара Велковска – гр. Битоля, Република Македония
 99. Сара Топевска – гр. Битоля, Република Македония
 100. Семен Гороз – Главанско СОУ, XI клас, Арцизки район, Република Украйна
 101. Степан Димов – Болградска гимназия “Г.С. Раковски”, X клас, Република Украйна
 102. Степан Касир – с. Московей, Република Молдова
 103. Стефан Бейковски – гр. Битоля, Република Македония
 104. Стефан Димитров – ЕГ “д-р Петър Берон” гр. Кюстендил, XI клас
 105. Тамара Богдановска – гр. Битоля, Република Македония
 106. Тамара Зарков – Гимназия Босилеград, XI клас, Република Сърбия
 107. Татяна Бэдэрэу – с. Валя-Пержей, район Тараклия, Република Молдова
 108. Татяна Дундева – Главанско СОУ, X клас, Арцизки район, Република Украйна
 109. Татяна Желяпова – гр. Кишинев, Република Молдова
 110. Татяна Желяскова – Криничненско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 111. Татяна Манова – СОУ „Христо Смирненски“, с. Кочан
 112. Татяна Тодорова – Дмитровско СОУ, XI клас, Татарбунарски район, Република Украйна
 113. Фатиме Шахин – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, X клас
 114. Фатме Фета – ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, XII клас
 115. Фелиз Хаджиева – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, X клас
 116. Филип Попов – гр. Битоля, Република Македония
 117. Фросина Симевска – гр. Битоля, Република Македония
 118. Христина Христова – СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, XI клас
 119. Цветелина Младенова – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, X клас
 120. Шайме Лишева – ПГМ „Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, X клас
 121. Юлия Бочковар – Городненско СОУ, X клас, Болградски район, Република Украйна
 122. Юлия Дерменжи – с. Кортен, район Тараклия, Република Молдова
 123. Юлия Живодер – Криничненско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 124. Юлия Труфкина – Кубейско СОУ № 1, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 125. Юрий Константинов – Новотороянско СОУ, XI клас, Болградски район, Република Украйна
 126. Яна Дерменджи – Болградска гимназия “Г.С. Раковски”, XI клас, Република Украйна
 127. Ясмина Самарджовска – гр. Прилеп, Република Македония