Финалисти в конкурса за есе: „Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“ | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе: „Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“

Фондация Българска Памет, Р. България, в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Р. Северна Македония и сдружение „ГЛАС“ гр. Босилеград, Р. Сърбия, изпълнява проект No 2019-1-BG01-KA105-061425, „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 7-11 октомври 2019г. в гр. София.

 

Участници от Република България

 1. Аделина Лавчиева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас
 2. Адиле Илязова, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас
 3. Айсел Хаджийска, гр. Якоруда
 4. Атидже Кунгьова, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 12 клас
 5. Елица Тушинова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 12 клас
 6. Емел Ибишева, СУ „ Хр. Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 7. Естела Качанова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 10 клас
 8. Ибрахим Джуков, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 10 клас
 9. Лили Лазарова, СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 10 клас
 10. Медиха Лешова, Медицински университет, София
 11. Рамзе Имамова, СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
 12. Решиде Барабунова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 13. Румяна Шабанчева, с. Конарско, общ. Якоруда
 14. Севдалина Мименова, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел
 15. Сюлейман Лавчиев, СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 11 клас
 16. Фитие Караболи, ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново, 10 клас
 17. Шанай Чакърова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
 18. Юнеска Сакалиева, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас

Участници от Република Сърбия  

 1. Анджела Аначков, 10 клас – Босилеград
 2. Анджела Бойков, 12 клас – Босилеград
 3. Александра Димитров, 12 клас – Босилеград
 4. Анджела Захариев, 10 клас – Босилеград
 5. Ванеса Захариев, 12 клас – Босилеград
 6. Виктор Йорданов, 12 клас – с. Райчиловци, Босилеградско
 7. Даниел Новков, 11 клас – Босилеград
 8. Даря Стойчев, 10 клас – Босилеград
 9. Емилия Стаменов, 10 клас – Босилеград
 10. Ивона Христов, 12 клас – Босилеград
 11. Исидора Иванов, 10 клас – Босилеград
 12. Кринка Рангелова, 10 клас – Босилеград
 13. Марко Асков, 12 клас – с. Райчиловци, Босилеградско
 14. Марко Костов,12 клас – с. Райчиловци, Босилеградско
 15. Марко Тодоров, 19 години – Босилеград
 16. Мартина Георгиев, 12 клас – с. Райчиловци, Босилеградско
 17. Мила Митрев, 10 клас – Босилеград
 18. Тамара Захариева, 10 клас – Босилеград 

Участници от Република Северна Македония

 1. Ангела Секуловска – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 2. Андрея Настевска – гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 3. Андрияна Трайкова – гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 4. Боян Наумовски – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 5. Вероника Кочинска – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 6. Елеонора Димковска- гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 7. Ивана Чиплаковска – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 8. Йована Николовска – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 9. Кристина Ивановска- гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 10. Мартина Андреевска – гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 11. Никола Козаревски- гр.Битоля, ДСМУ „Йован Калаузи“
 12. Петър Золумовски – гр.Битоля,СОУ „Йосип Броз Тито“
 13. Радмила Йовановска – гр.Пробищип, СОУ „Наум Наумовски –Борче“
 14. Стефания Ангеловска – гр.Пробищип, СОУ „Наум Наумовски –Борче“
 15. Стефания Веляновскса – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 16. Стефания Якчулевска – гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 17. Теодора Въчковска – гр.Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“
 18. Христина Гурабиевич – гр. Битоля, СОУ „Йосип Броз Тито“

Молим участниците от България да потвърдят участие в срок до 30 септември 2019 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu.