Финалистите в конкурса за есе: “Моята представа за професиите на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Финалистите в конкурса за есе: “Моята представа за професиите на бъдещето”

Фондация Българска Памет, Република България в партньорство със Сдружение за Македонско- Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) и
сдружение „ГЛАС“ Босилеград,  Република Сърбия, изпълнява проект 2018-2-BG01-KA105-048128, „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”

Списък на финалистите в конкурса за есе:

 “Моята представа за професиите на бъдещето”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 10-14 декември 2018г. в гр. София.

Участници от Република България:

 1. Аделина Лавчиева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 11 клас
 2. Ахмед Горелски, ЧУ „ Дружба“, гр. София, 12 клас
 3. Атидже Кунгьова, ПГМ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда, 11 клас
 4. Авушка Лютова, УНСС, гр. София, сп. Право, 4 курс
 5. Ерика Метушева, СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
 6. Гюлтена Читакова, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 7. Идриз Осман, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 8. Иман Вакльова, ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 9. Ивана Мраценкова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 10 клас
 10. Мелис Ибишева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 11. Севин Бабучева, , СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
 12. Мусалина Джалил, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 13. Нефизе Тупева, ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 14. Шаип Ловчали, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 11 клас
 15. Алпай Мехмед, СУ „ Св. Климент Охридски“, гр. София, спец. Социология,1 курс
 16. Евелин Владимирова, ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград, спец МИО, 2 курс
 17. Вили Сатиев, ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград, спец. МИО, 2 курс
 18. Памела Ганова, ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград, спец. МИО, 2 курс

 

Участници от Република Македония

 1. Виктория Панова- гр. Пробищип
 2. Глория Здравкова- гр. Пробищип
 3. Ана Талевска- гр. Битоля
 4. Ангела Лекоска- гр.Битоля
 5. Моника Тасевска-гр. Битоля
 6. Мария Николоска- гр. Прилеп
 7. Симона Бошкова- гр. Прилеп
 8. Ратко Прешоски- гр.Крушево
 9. Михайло Коруноски- гр.Крушево
 10. Йована Качуяноска- гр.Крушево
 11. Драган Донку- гр. Крушево
 12. Елена Стойчевска- гр. Битоля
 13. Ангел Геотгиевски- гр. Битоля
 14. Стефан Алексовски- гр. Битоля
 15. Филип Душановски- гр.Пробищип
 16. Любомир Николов- гр. Пробищип
 17. Мария Филипова- гр.Крушево
 18. Мария Петроска- гр. Крушево
 19. Ирена Стойчевска- гр. Битоля

              

Участници от Република Сърбия:

 1. Александар Захариев – Босилеград
 2. Александра Димитров – Босилеград
 3. Александра Ристич – Босилеград
 4. Бояна Костов – Босилеград
 5. Бояна Костова – Босилеград
 6. Дарко Аначков– Босилеград
 7. Деян Величков – Босилеград
 8. Елена Печева – Босилеград
 9. Йован Йорданов – Босилеград
 10. Мартин Александров – Босилеград
 11. Мартина Георгиев – Босилеград
 12. Мая Рангелов – Босилеград
 13. Михайло Тодоров – Босилеград
 14. Небойша Андонов – Босилеград
 15. Ненад Петров – Босилеград
 16. Никола Александров – Босилеград
 17. Сандра Тодоров – Босилеград
 18. Славиша Ранджелов – Босилеград
 19. Стефан Дойчинов – Босилеград

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 2 декември 2018 г. на ел. адрес: info@bgmf.eu.