Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?”

Фондация Българска Памет  в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Р. Северна Македония и „Дружество за българо- албанско приятелство“ гр.Корча, Република Албания изпълнява проект № 2020-2-BG01-KA105-079093Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея:

 „Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 1014 май 2021г. в гр. София.

Участници от България:

 1. Венцислав Балабанов – УНСС първи курс
 2. Ергюн Пуленов – 10 клас, СУ „Свети Климент Охридски“ с. Слащен
 3. Ибрахим Джуков – 11 клас, СУ „ Христо Ботев“ с. Вълкосел
 4. Мартин Карагьозов – 9 клас, СУ “Свети Климент Охридски“  с. Слащен
 5. Медиха Лешова –  „Медицински университет“гр.София
 6. Мирко Бекиров – 9 клас, СУ,,Димитър Благоев” гр.Доспат
 7. Невина Орлова – 10 клас, СУ „Св. Климент Охридски” с. Слащен
 8. Нери Арнаудова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“с. Сатовча
 9. Юлиян Палов – 10 клас, СУ „Свети Климент Охридски” с. Слащен

Участници от Република Северна Македония:

 1. Ангела Митровска- гр.Битоля
 2. Ангела Стефоска – гр.Битоля
 3. Даниел Симоновски-гр. Крива Паланка
 4. Диана Баджовска- гр.Битоля
 5. Драгана Манасиевска- гр.Македонска Каменица
 6. Игор Цветковски- гр.Куманово
 7. Мая Йорданоска- гр.Прилеп
 8. Никола Цоневски- гр.Крива Паланка
 9. Стефания Николовска- гр.Битоля

Участници от Република Албания:

 1. Адисе Хасанай- гр. Кукъс
 2. Герги Пандо – с. Пустец, общ. Мала Преспа
 3. Кирил Стоян – с. Пустец, общ. Мала Преспа
 4. Клайди Мучмата- гр. Кукъс
 5. Костандина Бело-гр. Тирана
 6. Крийона Хасанай- гр. Кукъс
 7. Ливия Абази- гр. Тирана
 8. Мирен Ибрахимай- гр. Кукъс
 9. Сузана Сотир- с. Пустец, общ. Мала Преспа

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 20 април 2021 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu

* Провеждането на младежкия обмен зависи от епидемичната обстановка, както и от наложените ограничения в Република България, Република Северна Македония и Република Албания.