ФБП стартира проект за увеличаване на заетостта сред младите хора от България, Македония и Сърбия | Фондация Българска Памет
img

ФБП стартира проект за увеличаване на заетостта сред младите хора от България, Македония и Сърбия

Фондация „Българска Памет“ в партньорство с “Grupa liberalnih, ambicioznik i solidarnih” – GLAS (гр. Босилеград, Сърбия) и Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Македония) стартира проекта „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, който е финансиран по програма „Еразъм +“.

Проектът си поставя като основна цел чрез форми на неформалното обучение да изгради дигитални умения у 60 младежи от България, Сърбия и Македония, допринасяйки за повишаване на младежката заетост, превенцията от дигитално и социално изключване и по-лесното им интегриране на пазара на труда.

Програмата на обмена е предвидена така, че участниците да усвоят знания и умения като: обработка на информация; комуникация; създаване на съдържание; безопасност; разрешаване на проблеми в контекста на предизвикателствата на дигиталното общество. Това са елементите на т.нар. „Дигитални компетенции“, които представляват различни аспекти на понятието „дигитално грамотен“, съгласно Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите (DIGCOMP).

Проектът е насочен към необходимостта младите хора уверено и критично да използват технологиите на информационното общество за работа, свободно време и комуникация.
Проект No 2018-2-BG01-KA105-048128, „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“ е финансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.