ФБП повишава нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения | Фондация Българска Памет
img

ФБП повишава нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения

 

Фондация Българска Памет в партньорство с “Grupa liberalnih, ambicioznik i solidarnih” – GLAS (гр. Босилеград, Сърбия) и Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Македония) реализира проекта „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, който е финансиран по програма „Еразъм +“

Проектът е насочен към необходимостта младите хора уверено и критично да използват технологиите на информационното общество за работа, свободно време и комуникация.

Проект No 2018-2-BG01-KA105-048128, „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“ е финансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.