ФБП взе участие в заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта | Фондация Българска Памет
img

ФБП взе участие в заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта

Представител на Фондация Българска Памет взе участие в заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. То се проведе на 25 септември в Sofia Tech Park. По време на заседанието бе обсъден Правилник за дейността на Междуведомствената работна група за изпълнение на Диалог с Младежта в рамките на Европейската младежка стратегия (2019-2027), както и Национална стратегия за младежта след 2020 г. – какво е направено до момента и какво предстои. Заседанието бе открито с приветствие на заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов, който представи новите членове на своя екип: директорът на дирекция „Младежки политики“ – Милена Андреева и Любомир Дренски – старши експерт в същата дирекция. Поставен бе и акцент върху избора на г-жа Мария Габриел за еврокомисар, отговарящ за сектор „Иновации и младеж“, като зам.-министърът подчерта, че това е огромно признание за нашата страна и младежкия сектор, но също така и голяма отговорност.