Учениците от с. Конарско получиха нови компютри от д-р Милен Врабевски | Фондация Българска Памет
img

Учениците от с. Конарско получиха нови компютри от д-р Милен Врабевски

Д-р Милен Врабевски осигури нови компютри за учениците от ОУ “Братя Миладинови” в с. Конарско. До момента в училището не е имало съвременен компютърен кабинет, който да отговаря на нуждите на учениците, тъй като средствата, с които училището разполага, не са достатъчни за закупуването на техника.

Директорът на училището г-жа Фатме Осман, учителският колектив и учениците изпратиха благодарствено писмо на д-р Врабевски.