Успешно приключи проект: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“ | Фондация Българска Памет
img

Успешно приключи проект: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“

Много мотивирани, с нови приятелства и контакти между младежи от България, Сърбия и Молдова, завърши семинарът организиран от Фондация Българска Памет, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

В рамките на пет дни от 5 до 9 юни в гр. София се проведе младежки обмен на тема: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“.  Участие в инициативата взеха 50 младежи, на възраст между 15 и 24г., от Република България, Република Сърбия и Република Молдова. В рамките на събитието бяха проведени срещи–дискусии с успели личности и предприемачи на следните теми: “Предприемачество и предприемчивост – път към личностно и кариерно развитие”, с Доброслав Димитров, съосновател на „Империя Онлайн“ ООД; “Младежката безработица в Европа. Ролята на предприемачеството в борбата с младежката безработица“, с Бойко Благоев, Ръководител отдел „Информация и комуникация“ в Представителството на ЕК в България; “Как да създадем успешен бизнес план? Какви са основните компоненти на един бизнес план?”, с Теодора Герджикова, Главен оперативен мениджър в Escape Room Multiplex; „Възможност или предизвикателство е да бъдеш социален предприемач в България“, с Диана Аладжова, Председател на „Обединени идеи за България“ (ОИБ); “Възможности за финансиране на StartUp. Каква е разликата между банков кредит, Европейски, национален или частен фонд, бизнес ангел, фондове за рисков капитал, краудфъндинг и интересни инструменти за финансиране на предприемаческа идея?”, с Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

Чрез изпълнението на петдневния обмен, Фондацията си постави за цел следните резултати: 1) да спомогне за намаляване процента на преждевременно напускащите училище млади хора и осъзнаването на ключовата роля, която образованието и наличието на квалификация играят за успешната реализация на младия човек и интеграцията му в обществото; 2) да предостави възможност за споделяне на идеи и опит между младежи от Югоизточна Европа; 3) да подчертае значението на неформалното обучение сред младите за придобиване на допълнителни личностни умения (т. нар. „soft skills“); 4) да развие в младите знания и умения, с които да могат успешно да комуникират с институции, бизнес среди и НПО организации; 5) да подкрепи предприемаческия дух и желание за развитие на средата в младежи от райони, застрашени от високи нива на безработица.

Най-важните неща, които научих по време на семинара е, че трябва да се стремим към нашата цел и да не се отказваме. Да поемаме риск и да бъдем смели, това сподели Катарина Костадинова, на 19 години от Босилеград.

В последния ден, участниците получиха сертификат „Youthpass“, удостоверяващ придобитите ключови компетенции в рамките на петдневното събитие.

Успели хора за мен са иноваторите, различните, хората, които горят от енергия, искащи да променят света, без да искат нищо в замяна“, сподели Елена Мекушина, на 17 години от град Разлог.