Успешно приключи проект: „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“ | Фондация Българска Памет
img

Успешно приключи проект: „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“

С много мотивация и вдъхновение за нови инициативи, приключи проект: „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“, реализиран от Фондация Българска Памет, съфинансиран по програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“. 30 младежи, на прехода между средно и висше образование, от Република България, Република Македония и Република Молдова взеха участие в обмен, целящ да развие в участниците предприемачески  умения, необходими за създаване на самостоятелен бизнес и иновативно участие във вече съществуващи организации, както и да им съдейства в тяхната кариерна ориентация, акцентирайки върху професионални направления в областта на медицината, IT индустрията и образованието.

Програмата на четвъртия ден от проекта стартира със симулационно упражнение: „Създаване на социално предприятие“, инструмент SALTO Youth, по време на което, младежите създадоха НПО, отговарящо на нуждите на региона/населеното място, от което идват, като основен акцент бе подобряването на социалната среда на определена целева група. Някои от оригиналните предложения на участниците бяха: „Посей идея, пожъни промяна“, „Шанс за всеки“, „Природата е нашия живот“.

Денят продължи с интерактивна сесия: „Моделът за успех“, с д-р Милен Врабевски. Той сподели с младежите принципите, които трябва да следва всеки един млад предприемач, за да бъде успешен, а именно: страст към работата, целеустременост, позитивна нагласа и усещане за мисия в полза на обществото. Д-р Врабевски посъветва младежите да не се отказват от идеите си и да дават повече отколкото се очаква от тях, защото „светът се променя благодарение на акумулацията на енергия“. Той подчерта, че формулата за успешно предприемачество е устойчивото развитие, съчетано с принципите на т.нар. „модел на успеха“. В края на срещата, младежите зададоха въпроси на д-р Врабевски, свързани с кариерното им развитие в областта на медицината, участието в обществения живот на страната, както и как биха могли да преодолеят финансовите предизвикателства пред стартирането и развитието на свой собствен бизнес.

В последвалата сесия: „Първи стъпки към успешна кариера“, екипът на Фондацията представи на участниците работещи примери за писане на автобиография и мотивационно писмо, умения необходими на участниците за бъдещото им кариерно развитие. „Професионалната автобиография е Вашата визитка и първото впечатление на работодателя за Вас“, сподели екипът на ФБП, като насърчи младежите да бъдат креативни, но да спазват основните правила в писането на CV. Младите хора зададоха въпроси, свързани със съдържанието и оформлението на мотивационното писмо, както и дискутираха често допускани грешки в процеса на кандидатстване за работа.

Благодарение на симулация: „Работодатели – служители“, участниците приложиха на практика дискутираните, в предходната сесия, „хитринки“ при кандидатстване за работа. Целта бе участниците да приложат на практика придобитите умения, които се изискват при стартиране на работа в определена фирма/организация.

В интерактивна сесия: „Да обсъдим видяното и наученото“, младежите обобщиха уменията и знанията, които са придобили по време на обмена и които биха спомогнали за тяхното личностно и професионално развитие.

В последния ден, участниците получиха сертификат „Youthpass“, удостоверяващ придобитите ключови компетенции в рамките на петдневното събитие. Също така, екипът на Фондация Българска Памет организира за младежите игра: “City treasurer”, имаща за цел посещението на знакови исторически забележителности в град София.