Успешно завърши 7-дневното обучително събитие за младежи в рамките на проект: “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа” | Фондация Българска Памет
img

Успешно завърши 7-дневното обучително събитие за младежи в рамките на проект: “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа”

 С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи протекоха последните дни от програмата на 7-дневния семинар за млади хора по проект № 2019-3-BG01-KA205-077847, “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа”. Той се реализира от Фондация Българска Памет в партньорство със Сдружение за македонско-българско приятелство, гр. Битоля, Република Северна Македония и е съфинансиран по програма „Еразъм+“, КД2.

Програмата включи елементи от проблемно-базирано обучение, които стоят в основата на разработваните иновативни обучителни модули, включващи учене, базирано на игра; групово-базирано обучение и екипно-базирано обучение. Приложени бяха сензитивни, когнитивни и преживелищни методи на обучение, ролеви игри, разиграване на реални сценарии, споделяне на опит, примери и казуси, изискващи изследване, сътрудничество между участниците и разнообразни методи на комуникация.

В петия ден на събитието се проведоха интерактивна сесия и групова задача, модерирани от политолога Яница Бойчева. Тя разказа на младите участници какви умения на бъдещето трябва да притежават за успешна реализация на трудовия пазар в 21 век, а именно: устойчивост, бизнес проницателност, добра комуникация на идеи, лидерство, самоуправление, адаптивност и творчество. Посъветва ги да не спират да учат и непрекъснато да развиват допълнителни умения, защото само по този начин ще бъдат по-добри и конкурентни професионалисти.

По време на работата по групи, сред участниците бяха развити редица социални и граждански компетенции като работа в екип, увереност, лидерство, междукултурни умения, умения за работа по проекти и общуване в междукултурна среда.

Диман Михнев, развоен инженер във „Вистеон електроникс България“, представи интересната за всички млади хора тема „Кои са професиите на бъдещето?“. Той насочи вниманието им към необходимостта от търсенето и решаването на нови комплексни предизвикателства. Даде им съвет да не си губят времето в странични занимания, а да се концентрират в образованието си, за да бъдат успешни в това, с което ще се занимават за в бъдеще.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията, давайки им възможност за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В последния, седми ден от обучението, участниците получиха сертификати от Фондация Българска Памет за участието си в проекта, който може да им послужи за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.