Успешно завърши 7-дневното обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

Успешно завърши 7-дневното обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи протекоха останалите няколко дни от програмата на 7-дневния семинар за младежки работници по проект № 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019 „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“ КД2. Той се реализира от Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“, гр. Битоля, Република Северна Македония и сдружение “ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия.

Програмата включи панели, които допринасят за постигането на основната цел на проекта – да се създаде иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност сред  младите хора на Балканите. Тя ще бъде разработена и тествана с 15 младежки работници и 60 младежи, допринасяща за  тяхното личностно развитие, активно гражданско участие и свързаност; укрепваща капацитета на организациите, заети в културната сфера и представляваща  образователен ресурс със свободен достъп.

В четвъртия ден от програмата г-жа Яница Бойчева, политолог, представи пред участниците някои основни аспекти на културното предприемачество и добрите практики в Европа свързани с неговото реализиране и модерира групово занимание, свързано с уменията на младия предприемач и предприемаческата култура. В него участниците развиха логическото си мислене и взаимно се забавляваха.

Чрез работа по групи, модерирана от екипа на Фондация Българска Памет, участниците придобиха умения, относно това, как да се държат в бизнес среда и бяха развити сред тях редица социални, граждански компетенции като работа в екип, увереност, лидерство, междукултурни умения, умения за работа по проекти и общуване в междукултурна среда.

В петия ден от събитието доц. д-р Светла Бонева от Катедрата „Международни икономически отнощения и безнес“ към УНСС, гр. София, представи темата за предприемачеството в контекста на междукултурните различия. Тя отправи послание към младите хора да учат колкото се може повече езици, за да разширят възможностите си и да се докоснат до разнообразието от хора, култури и обичаи, което би довело до нови приятелства, по-стойностни обучения и по-добра последваща реализация. Доц. Бонева модерира групово занимание, където представи вдъхновяващи примери за предприемачество в областта на културата и даде основни поведенчески насоки на участниците при попадане в културна среда, различна от тяхната.

Ангелина Владикова, председател на сдружение „Мостове“ засегна темата за „Междукултурният диалог като средство за изграждане на предприемачески умения“ и сподели за добрите практики на организацията ѝ, чиято мисия е да гради мостове на приятелство между представителите на различните религиозни общности и култури. Според г-жа Владикова, езикът на изкуството е един от начините да се достигне до хората. 

През шестият ден от събитието, Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които програма „Еразъм+“ предоставя през програмния период 2021-2027г. Акцент бе поставен върху приоритетите на програмата като: социално приобщаване, екологичния и цифровия преход, както и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Участниците в обучението имаха възможност да посетят музикалното студио „Интелиджънт мюзик“, което д-р Милен Врабевски създава, за да популяризира българската музика и култура. Той е автор на песента „Намерение“, с която тази година България се представи на конкурса „Евровизия“.

Програмата за деня завърши с обиколка на голяма част от културните и историческите паметници на нашата столица.

 В последния ден от обучението след креативната си работа по групи и интерактивни сесии, младите хора получиха сертификат за участие, който им бе връчен от представители на Фондация Българска Памет.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.