Успешен финал на 7-дневното обучително събитие за младежки работници в София | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на 7-дневното обучително събитие за младежки работници в София

С успех приключи 7-дневният семинар за обучение на 15 младежки работници от България, Република Северна Македония и Унгария, в рамките на проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”, № 2020-2-BG01-KA205-079309, съ-финансиран от Програмата „Еразъм+“ на ЕС. Проектът се реализира от Фондация Българска Памет – като координатор, в партньорство с „Ecocenter Alapítvány“, Унгария и „Сдружение за македонско-българско приятелство“, Република Северна Македония. Наред с ползотворната работа по групи и разработването на елементи от предвидените по проекта интелектуални продукти, младежките работници обсъдиха възможностите за финансирам на зелени предприемачески идеи с Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, гр. София. Политологът Яница Бойчева представи сравнителен анализ между Европа и Азия относно въздействието на социалната екология върху ежедневието на хората. „Икономическите аспекти на зелената трансформация и Европейската зелена сделка – 2030 г.“ бе темата на лекцията, изнесена от доц. д-р Светла Бонева от Катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС, гр. София. Д-р Младен Ламбев от екипа на ФБП запозна младежките работници с първия интелектуален продукт по проекта: „Доклад с добри практики в областта на социалната екология и опазването на околната среда”. Боряна Каменова – директор на дирекция „Политики по изменение на климата“ в Министерството на околната среда и водите на Република България, сподели с участниците актуална информация относно реализацията на Зелената сделка-2030 и Парижкото глобално споразумение за климата. Отговор на въпроса: „Как Грийнпийс създава промяна?“ даде Меглена Антонова, ръководител на кампаниите на „Грийнпийс“ – България. Резултатите от груповите занимания и презентации, които младежките работници изнесоха в тематична сесия на края на семинара, ще послужат на екипа от иновация по проекта за разработване на иновативна социално-екологична методика, както и на обучителни видеоклипове, които ще бъдат достъпни на интернет образователната платформа: https://socialecology.eu/.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.