Успешен финал на обмена за насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на обмена за насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог

Днес успешно приключи 5-дневният обмен в рамките на проект „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза“. Той се реализира от Фондация Българска Памет  в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство и Дружество за българско-албанско приятелство и е съфинансиран по програма „Еразъм +“.

60-те младежи от България, Албания и Северна Македония, които взеха участие в проекта на Фондация Българска Памет, имаха възможност да развият своите социални и граждански компетенции и да се научат как да изграждат поведение за избягване на радикализацията, какви са кодексите на поведение и как националната културна идентичност взаимодейства с европейската идентичност.

Семинарните занятия на проекта започнаха с интересната сесия на д-р Моника Панайотова, която въведе участниците в света на програмата „Еразъм +“. Д-р Панайотова разказа на младежите какви възможности за развитие им предоставя програмата и как тя може да промени живота и да отвори съзнанието им.

Щафетата пое вдъхновяващият Александър Куманов от Форум „Ключ“, който отвори темата за противодействието на дискриминацията и езика на омразата и дали решението на тези два проблема е интеркултурализма. Заедно с него участниците направиха когнитивно упражнение, свързано с негативната сила на предразсъдъците и стереотипите и идентификацията на дискриминационни ситуации.

В рамките на семинара Ангелина Владикова и Светлана Караджова от сдружение „Мостове-Източноевропейски форум за диалог“ откриха изложбата „Мост между културите“ и представиха едноименния проект. Те проведоха креативна работилница за насърчаване на толерантността към различията и споделиха примери и добри практики в междурелигиозния и междукултурния диалог.

За изкуството като начин на изразяване в дигитален контекст разказа на младежите Снежана Йовева-Димитрова, зам.-председател на сдружение „Толкова близо, толкова далече“. Тя обърна специално внимание на някои от основните правила за безопастност в интернет и използването на междукултурни и граждански компетенции за безрискова онлайн комуникация.

Йордан Божилов, председател на „Софийски форум за сигурност“, очерта новите предизвикателства пред европейската идентичност, многообразието и отговорностите на европейските граждани.

По време на 5 дневния обмен младежите придобиха познания за обществените и политически концепции и структури. Те развиха умения като лидерство, работа в екип, социално компетентна комуникация, способност за общуване в мултикултурна и мултирелигиозна среда и разбира се придобиха увереност в собствените си възможности.

Проектът „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза“ е съфинансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, No 2018-3-BG01-KA105-061001.