Успешен финал на проекта „ Зелено предпиемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“ | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на проекта „ Зелено предпиемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“

Дойде и петият, последен ден от проекта „ Зелено предпиемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „ Образователна мобилност на граждани“. Проектът се осъществи в партньорство – Фондация Българска Памет,Р България, сдружение „ ГЛАС“, гр. Босилеград, Р Сърбия и „ Община на българите АТО Гагаузия“, Р Молдова.

В рамките на обмена, участниците от три държави, преминаха през редица интерактивни упражнения и обучения, създадоха нови познанства и приятелства помежду си и се срещнаха с вдъхновяващи личности, които чрез личния си пример ги мотивираха да не спират да получват нови знания и да допринасят за развитието на населените места, от които произхождат.

Сред гост-лектори на събитието бяха – д-р Милен Врабевски, Председател на Фондация Българска Памет, Ясен Георгиев – Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, д-р Марина Стефанова – Автор и продуцент, CSR Advice Box, Д-р Моника Панайотова от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет, д-р Младен Ламбев – координатор, Парламнтарно измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018, Георги Станков, психолог, обучител и организационен консултант, Георги Стефанов – експерт по промени в климата в WWF, Йордан Божилов, Председател на Софийския форум за сигурност, Стиляна Ташева, бизнес анализатор от SEE Bridge, Станимира Трифонова, Мария Иванова и Катерина Такова – преподаватели в ЧСУ „ Цар Симеон Велики“, гр. София.

След креативната си работа по групи и интерактивни сесии, младите хора получиха сертификат за участие и сертификат Youth Pass, който им бе връчен от представители на Фондация Българска Памет.