Успешен финал на младежкия обмен за развитие на дигитални умения с младежи от България, Македония и Сърбия | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на младежкия обмен за развитие на дигитални умения с младежи от България, Македония и Сърбия

Благодарим на всички участници, които се включиха в проекта на Фондация Българска Памет в партньорство с “Grupa liberalnih, ambicioznik i solidarnih” – GLAS (гр. Босилеград, Сърбия) и Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Македония) за „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, който е финансиран по програма Erasmus+

Проектът е насочен към необходимостта младите хора уверено и критично да използват технологиите на информационното общество за работа, свободно време и комуникация.

Проект No 2018-2-BG01-KA105-048128, „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“ е финансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.