“Уменията на бъдещето” анализирани и събрани в сборник от младежи от България и Северна Македония, чрез реализиран проект по Erasmus+ | Фондация Българска Памет
img

“Уменията на бъдещето” анализирани и събрани в сборник от младежи от България и Северна Македония, чрез реализиран проект по Erasmus+

“Фондация Българска Памет и Сдружение за македонско-българско приятелство, гр. Битоля, Република Северна Македония имат удоволствието да работят заедно по вдъхновяващия проект „Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение, за по-конкурентна Европа“, договор No 2019-3-BG01-KA205-077847, съфинансиран по програма „Еразъм+“. Проектът третира един от най-актуалните въпроси за младите хора днес – кои умения ще бъдат търсени, когато дойде момента да потърсят реализация на пазара на труда или като самостоятелни предприемачи, а отговорът на този въпрос има пряк принос към конкурентоспособността на Европа в краткосрочен и средносрочен план.

 Идеята на проекта е идентифицирана от група млади хора  от двете организации и се базира на определени като „общи“ за двете държави проблеми и предизвикателства, свързани с безработицата, достъпността на обучението, бъдещите предизвикателства пред пазара на труда и бизнеса.

 В рамките на проекта бе изработена иновативна методология за обучение за развитие на отделни групи „умения на бъдещето”, предприемачески, социални и граждански компетенции сред младите хора (15-24), особено за младежи в риск от маргинализация, надграждаща добрите практики на двете организации в прилагане на неформалното и „проблемно-базираното“ обучение.

 В рамките на предстоящи обучителни събития за млади хора (15-24г.) и за младежки работници ще бъде тествана и приложена иновативната методология, която след това ще бъде широко популяризирана сред младежи и младежки работници, така както и сред представители на други сектори, свързани с младежта в двете държави.

 Иновативната методологията и други полезни материали, изготвени в рамките на проекта могат да бъдат  открити на следния адрес: https://futureskillspbl.wordpress.com/developed-products/. Каним ви също да се присъедините и към нашата Фейсбук страница  https://www.facebook.com/Skills-of-the-Future-among-Youth-through-PBL-117066483533210, където първо се отразяват всички новости и възможности за участие в мероприятия и обучения по проекта. ”

#FutureSkills #EntreComp #youthtraining