Трети ден на младежкия обмен на ученици от България, Р. Северна Македония и Сърбия | Фондация Българска Памет
img

Трети ден на младежкия обмен на ученици от България, Р. Северна Македония и Сърбия

Измина още един вълнуващ ден от младежкия обмен по програма „Еразъм +“ на тема „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“. Той е съфинансиран от Фондация Българска Памет и се осъществява в партньорство със „Сдружение на граждани „Македоно-българско приятелство“, Република Северна Македония и Grupa liberalnih, ambicioznih i solidarnih, Република Сърбия.

Третият ден от обмена бе изключително разнообразен и ползотворен за 60-те младежи от България, Северна Македония и Сърбия. Те имаха възможност да работят в екип със своите връстници и да споделят своята представа за професиите на бъдещето в сесията „Аз променям света“. Всеки екип подготви и презентира своята гладна точка за това кои са перспективните професии на бъдещето.

Поредицата от вдъхновяващи личности, с които младежите се срещат по време на обмена, продължи с Методи Терзиев, управляващ директор на Бетахаус. Той им разказа какво е „COWORKING“ и защо coworking пространствата дават едновременно свобода и подкрепа както на индивидуалния човек, така и на екипи от хора. Малко по-късно Борис Колев, управляващ директор в DigiMark Ventures, който стартира първата си компания на 18 г., сподели с младежите своя предприемачески опит, трудностите, с които се е сблъсквал, уроците, които е научил. Той инициира дискусия с младежите на тема „Успешен пример от България за иновативна стартираща компания“

               Методи Терзиев, betahouse    Борис Колев, DigiMark Ventures

               Методи Терзиев                                                  Борис Колев

Като подобаващ финал на продуктивния ден екипът на Фондация Българска Памет проведе симулационната игра „Моята професия на бъдещето“, в която младежите от България, Р. Северна Македония и Сърбия групирани по екипи получиха заглавя на професии на бъдещето, като тяхната задача бе да създадат описание на задълженията и изискванията на тези професии. След това в обобщение им бе представена прогноза на съвременни футуристи за развитието на съответната професия до 2050 г.

Проектът „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“. (2019-1-BG01-KA105-061425) е съфинансиран по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.